Udostępnianie aplikacji w hubie w chmurze

Dzięki udostępnianiu aplikacji inni użytkownicy huba w chmurze mogą mieć dostęp do wniosków innych użytkowników.

Aby udostępnić aplikację, kliknij More , a następnie wybierz opcję Udostępnij. Możesz udostępnić swoją aplikację pojedynczym członkom Twojego huba w chmurze albo każdemu w Twoim hubie w chmurze. W obszarze Szczegóły możesz sprawdzić, komu udostępniona jest aplikacja.

Członkowie huba w chmurze mogą używać udostępnionej aplikacji, ale nie mogą tworzyć zawartości społeczności, takie jak arkusze, wykresy ani narracje. Członkowie mogą w aplikacjach udostępniać łącza do wykresów wraz z wyborami, których dokonali. Jeśli chcesz, aby inni członkowie huba w chmurze mogli edytować Twoją aplikację, przenieś ją do przestrzeni udostępnionej i nadaj członkom huba w chmurze dostęp do edycji w przestrzeni.

Jeśli używasz aplikacji Qlik Sense Enterprise razem z hubem w chmurze, wówczas udostępnianie aplikacji jest podobne do publikowania aplikacji do kolekcji. Aplikacje opublikowane do kolekcji mogą być dystrybuowane do konkretnych użytkowników. Aplikacje udostępniane w hubie w chmurze są udostępniane wszystkim użytkownikom, którzy mają dostęp do huba w chmurze. Jeśli posiadasz Qlik Sense Enterprise, a chcesz udostępnić jakąś aplikację konkretnym użytkownikom, wówczas opublikuj tę aplikację do swoich kolekcji zamiast ją udostępniać. Więcej informacji można znaleźć w temacie Publikowanie aplikacji do hubów w chmurze ze znacznikami.