Przeskocz do zawartości głównej

Wyświetlanie danych wizualizacji

Możliwe jest naprzemienne wyświetlanie wizualizacji oraz widoku danych, które ta wizualizacja reprezentuje.

Podczas pracy z wizualizacją w trybie analizy konieczna może być sprawdzenie danych, które kryją się za selekcjami. W przypadku większości wizualizacji tabela zawierająca ich dane jest dostępna za pośrednictwem menu kontekstowego.

Wizualizacje, w których możliwe jest wyświetlanie danych

W przypadku następujących wizualizacji możliwe jest przełączanie wyświetlania wizualizacji i widoku jej danych w postaci tabeli:

 • Wykres słupkowy
 • Wykres skrzynkowy (z co najmniej jednym wymiarem)
 • Wykres kombi
 • Wykres rozkładu
 • Histogram
 • Wykres liniowy
 • Wykres kołowy
 • Tabela przestawna
 • Wykres punktowy
 • Mapa drzewa
 • Widget niestandardowy (z co najmniej jednym wymiarem)

Przełączanie między widokiem wizualizacji a widokiem danych

Aby przełączyć widok wizualizacji na widok tabeli zawierającej jej dane, kliknij prawym przyciskiem myszy wizualizację w celu otwarcia menu kontekstowego. Wybierz View data , aby wyświetlić dane. Jeśli dokonano selekcji, wówczas pokazane zostaną tylko wybrane dane.

Kliknij prawym przyciskiem myszy widok danych i wybierz View chart , aby wrócić do wizualizacji.

Po wybraniu wizualizacji można nacisnąć klawisz Enter, aby przełączyć się pomiędzy wizualizacją a widokiem jej danych.

InformacjaPo przejściu do trybu edycji lub nawigacji do innego arkusza jakiekolwiek wizualizacje zmienione na widok danych zostaną przywrócone do pierwotnego widoku wizualizacji.