Przeskocz do zawartości głównej

Nauka oparta na poprzednikach dla Wniosków w hubach w chmurze

Funkcja Wnioski może analizować aplikację, aby sprawdzić, w jaki sposób używane są pola w celu tworzenia wykresów. Qlik Precedents Service analizuje aplikacje za każdym razem, gdy Wnioski są otwarte w aplikacji.

Ta usługa sprawdza użycie pól danych i elementów głównych na wykresach. W ten sposób funkcja Wnioski uczy się poprzedników w odniesieniu do tworzenia agregacji, wymiarów i miar dla modelu danych aplikacji.

Analiza aplikacji nie sprawdza danych w polach, lecz sprawdza tylko tabele danych i nazwy pól, a także sposób ich użycia. Poprzedniki wykorzystane do nauki stosowane są tylko względem aplikacji, z której pochodziły te poprzedniki.

W przypadku aplikacji w przestrzeni udostępnionej poprzedniki wykorzystane do nauki, które pochodzą z tej aplikacji, są udostępniane użytkownikom. Poprzedniki wykorzystane do nauki, które pochodzą od użytkowników, nie są udostępniane i są unikatowe dla każdego użytkownika huba w chmurze, który ma dostęp do tej aplikacji.

Wnioski można wyłączyć w aplikacji, jeśli nie jest wymagane, aby uczyły się poprzedników od tej aplikacji. Jeśli w przypadku aplikacji udostępnionej jeden użytkownik wyłączy Wnioski, wówczas zostaną one wyłączone dla wszystkich użytkowników tej aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w temacie Wyłączanie funkcji Wnioski w aplikacji.