Przeskocz do zawartości głównej

Niestandardowe etykietki

Można dodawać miary jako niestandardowe etykietki wyświetlane jako dodatkowe etykietki nad wizualizacją. Miarę można dodać z pola lub przy użyciu wyrażenia. Można także ukryć wszystkie lub niektóre etykietki przed wizualizacją.

Niestandardowa etykietka na wycinku wykresu kołowego

Custom tooltip over a pie chart slice

Niestandardowe etykietki są dostępne w następujących typach wizualizacji:

 • Wykres słupkowy
 • Wykres kombi
 • Wykres liniowy
 • Mapa
 • Wykres kołowy
 • Wykres punktowy
 • Mapa drzewa

Tworzenie niestandardowej etykietki

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku arkusza kliknij Edit na pasku narzędzi.

 2. Kliknij wykres przeznaczony do edycji.

 3. W panelu właściwości kliknij kartę Etykietka.
 4. Ustaw przełącznik na Niestandardowa, aby móc dodawać miary jako etykietki.

 5. Kliknij Dodaj miarę, aby dodać miarę jako etykietkę.
  Miarę można dodać z pola za pomocą opcji Z pola. W celu dodania miary można też użyć wyrażenia. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń. Domyślnie jest wyświetlane istniejące wyrażenie.

Można usunąć podstawowe wiersze etykietki, korzystając z opcji Ukryj podstawowe wiersze.

Wybór stylu etykietki niestandardowej

Styl wyświetlania etykietki niestandardowej można wybrać.

 • Można ukryć wiersze etykietki, które pokazują podstawowe informacje za pomocą opcji Ukryj wiersze podstawowe. Jeśli niestandardowa etykietka nie posiada żadnych miar ani tytułu i opisu, opcja Ukryj wiersze podstawowe ukryje również wartości wymiarów.
 • Można dodać tytuł do etykietki za pomocą opcji Tytuł.
 • Można dodać opis do etykietki za pomocą opcji Opis.
 • Etykietę etykietki możesz zmienić po wybraniu pozycji Etykieta.
 • Formatowanie można ustawić przy użyciu funkcji Formatowanie liczb.