Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Tworzenie aplikacji

Aplikacje Qlik Sense zawierają dane i używają wizualizacji do eksploracji tych danych. Wysnuwaj wnioski, stosując wybory do wizualizacji.

Podstawą aplikacji jest model danych i skrypt ładowania. Miary i wymiary są elementami danych wielokrotnego użytku używanymi do tworzenia wykresów. Arkusze oraz narracje wyświetlają i organizują wizualizacje. Zakładki to prosty sposób na zapisanie określonego stanu wyboru na arkuszu.

Building blocks of an app.

Użytkownik tworzący aplikację automatycznie staje się jej właścicielem. W zależności od posiadanych uprawnień dostępu inni użytkownicy mogą korzystać z aplikacji, edytować ją i udostępniać innym.

InformacjaFormat plików .qvf jest formatem własnościowym.

Podstawy

Menedżer danych i Edytor ładowania danych

Menedżer danych pozwala szybko dodawać i przekształcać dane. Umożliwia także powiązanie tabel danych. Edytor ładowania danych używa skryptów do łączenia się ze źródłem danych i pobierania danych. Zob. Zarządzanie danymi w aplikacjach za pomocą Menedżera danych i Korzystanie z edytora ładowania danych.

Model danych

Model danych nadaje strukturę załadowanym danym. Można ponownie załadować dane, aby zbudować model danych, który jest najlepszy dla Twojej aplikacji. Zob. Wyświetlanie modelu danych.

Miary

Miary to obliczenia używane w wizualizacjach. Miary są tworzone na podstawie wyrażenia złożonego z funkcji agregacji, takich jak Sum lub Max, które są połączone z co najmniej jednym polem. Zob. Miary i Używanie wyrażeń w wizualizacjach.

Wymiary

Wymiary to pola używane w wizualizacjach. Wymiary określają sposób grupowania danych w wizualizacji. Na przykład: łączna sprzedaż według kraju lub liczba produktów na dostawcę. Zob. Wymiary i Pola.

Struktura i elementy wizualne

Arkusze

Arkusze zawierają wizualizacje danych (na przykład wykresy i tabele). Strukturę w swojej aplikacji tworzysz, grupując wizualizacje na arkuszach. Można na przykład stworzyć arkusz dla sprzedaży w Ameryce Północnej i inny arkusz dla Europy. Więcej informacji zawierają tematy Porządkowanie aplikacji za pomocą arkuszy i Wybór i korzystanie z wizualizacji.

Zakładki

Zakładki to skróty do określonego zestawu opcji i rozszerzeń wykresów. Zob. Oznaczanie selekcji zakładkami.

Narracje

Narracje bazują na migawkach wizualizacji. Łącząc migawki danych z określonych momentów i stanów selekcji, można prezentować dane w postaci narracji prowadzącej do nowych, odkrywczych wniosków. Zob. Narracje dotyczące danych.

Praca z aplikacjami w hubie w chmurze

Aplikacje można dodawać, edytować i udostępniać w hubie w chmurze.

Aplikacje mogą być dodawane w hubie w chmurze przez użytkowników pełniących rolę Professional. Członkowie huba w chmurze mogą wyświetlać udostępnione aplikacje i używać ich. Nie mogą dodawać zawartości społeczności, takiej jak arkusze i narracje, do aplikacji udostępnionych, chyba że aplikacja znajduje się w przestrzeni udostępnionej, do której mają dostęp w celu edytowania.

Informacja

Aplikacje utworzone w Qlik Sense Enterprise on Windows i opublikowane do huba w chmurze nie mogą być edytowane ani udostępniane z huba w chmurze. Jeśli wymagane jest edytowanie tych aplikacji w hubie w chmurze, należy wyeksportować te aplikacje z QMC i zaimportować je do huba w chmurze.

Istnieją różne sposoby opracowywania aplikacji i udostępniania ich w hubie w chmurze. Oto przykładowy cykl życia aplikacji:

 1. Dodawanie aplikacji do huba w chmurze

  Możesz utworzyć nową aplikację, a następnie opracować ją w hubie w chmurze. Jeśli posiadasz aplikację w hubie w chmurze, której chcesz użyć jako szablonu, możesz zduplikować tę aplikację, a następnie edytować kopię. Możesz również zaimportować aplikację wyeksportowaną z innego wdrożenia Qlik Sense.

  Tworzenie aplikacji w hubie w chmurze

  Jeśli chcesz opracowywać aplikację w ramach współpracy, możesz dodać ją do przestrzeni udostępnionej. Przykładowy przepływ pracy dotyczący przestrzeni zawiera temat Praca z innymi użytkownikami w hubie w chmurze.

 2. Dodawanie danych i opracowywanie aplikacji

  Jeśli została utworzona nowa aplikacja, można dodać do niej źródła danych, utworzyć model danych, a następnie utworzyć arkusze i narracje. Jeśli aplikacja znajduje się w przestrzeni współdzielonej, można również korzystać ze źródeł danych już dodanych do przestrzeni.

  Jeśli aplikacja została skopiowana, można zmienić źródła danych, zmodyfikować model danych, a następnie poddać edycji arkusze i narracje. Jeśli zduplikujesz aplikację zawierającą źródła danych, których nie jesteś właścicielem, wówczas konieczne będzie dodanie tych źródeł.

  Jeśli aplikacja została załadowana, wówczas należy do niej ponownie dodać oryginalne źródła danych. Można także dodać nowe źródła danych i zmienić zawartość.

  Twoje arkusze i narracje są prywatne do czasu, gdy ustawisz je jako publiczne.

 3. Tworzenie harmonogramu ładowania danych

  Można tworzyć zaplanowane przeładowania danych, aby mieć pewność, że wizualizacje odzwierciedlają aktualne informacje.

  Ładowanie danych aplikacji w hubie w chmurze

 4. Udostępnianie aplikacji innym członkom

  Aplikację prywatną można udostępnić członkom huba w chmurze, przenosząc aplikację do przestrzeni udostępnionej. Można również opublikować aplikację w zarządzanej przestrzeni.

  Praca z innymi użytkownikami w hubie w chmurze

 5. Aktualizowanie aplikacji

  Możliwe, że jako właściciel aplikacji otrzymasz opinie od użytkowników Twojej aplikacji. Udostępnioną aplikację można zaktualizować w dowolnym momencie. Arkusze i narracje możesz ponownie ustawić jako prywatne, aby kontynuować prace nad nimi. Możesz wprowadzać zmiany do modelu danych.

 6. Wycofanie aplikacji w hubie w chmurze

  Gdy aplikacja nie jest już potrzebna, można ją usunąć z huba w chmurze.

  Usuwanie aplikacji

Dowiedz się więcej