Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Visualization bundle

Wizualizacje stanowią istotny sposób przekazywania informacji z dużej ilości danych. Pakiet Visualization bundle jest zestawem wykresów, za pomocą których można rozszerzać i powiększać możliwości tworzenia wykresów w aplikacjach utworzonych w Qlik Sense. Te wykresy są opcjonalne. Nie musisz ich instalować ani włączać, aby korzystać z Qlik Sense.

Włączanie pakietu Visualization bundle

Pakiet Visualization bundle możesz zainstalować podczas instalacji Qlik Sense. Jeśli chcesz dostosować sposób instalacji, zobacz temat: Modifying an object bundles installation (tylko w języku angielskim).

Wykresy z pakietu Visualization bundle

Wykresy z pakietu Visualization bundle znajdują się w panelu zasobów w obszarze Obiekty niestandardowe.

Są to następujące wykresy:

 • Bar & area chart

  Tworzenie wykresów słupkowych i warstwowych oraz rozszerzanie ich za pomocą przejść i łączników.

 • Bullet chart

  Wykres pociskowy jest miernikiem, który może również pokazywać znacznik wskazujący wartość docelową oraz zakres jakościowy w celu przedstawienia wyników.

 • Wykres lejkowy

  Wykres lejkowy jest wizualną reprezentacją połączonych etapów procesu liniowego.

 • Heatmap chart

  Wykres, który pokazuje dane porównawcze oraz wartości reprezentowane jako kolory.

 • Wykres Multi KPI

  Wykres, które pokazuje wskaźniki KPI dla wartości wielu wymiarów i pozwala szybko zrozumieć oraz śledzić wydajność.

 • Network chart

  Służy do tworzenia diagramu klastra, który reprezentuje graficzny wykres sieci komputerowej.

 • Wykres organizacyjny

  Tworzy wykres organizacyjny o strukturze drzewa.

 • P&L pivot chart

  Umożliwia utworzenie tabeli przestawnej, dla której można określić styl — na przykład w celu raportowania zysków i strat.

 • Radar chart

  Umożliwia utworzenie dwuwymiarowego wykresu z osiami promieniowymi w celu pokazania oceny miary w jednym wymiarze lub innym.

 • Sankey chart

  Wykres w postaci diagramu schematu blokowego podkreślający główne transfery lub przepływu w zdefiniowanych granicach systemu.

 • Rozszerzenie Trellis container

  Służy do tworzenia wykresu kratowego opartego na wizualizacji głównej.

 • Rozszerzenie w postaci wykresu Variance waterfall

  Przedstawia wariancję między dwiema miarami dla różnych wartości wymiaru.

 • Word cloud chart

  Wykres w postaci chmury słów, których wielkość jest oparta na wartości miary.

Ograniczenia

Gdy używasz wizualizacji z pakietu Visualization bundle, obowiązują pewne ograniczenia, których nie ma w przypadku wizualizacji wbudowanych, takich jak wykresy słupkowe. Następujące ograniczenia obowiązują dla wszystkich wizualizacji z Visualization bundle:

 • Interfejs użytkownika wizualizacji nie jest zlokalizowany na język używany w interfejsie programu Qlik Sense.
 • Kolejność czytania od prawej do lewej nie jest aktualnie obsługiwana.
 • Funkcje ułatwień dostępu nie są aktualnie obsługiwane.
 • Nie można edytować obiektów z pakietu obiektów zapewnionego przez firmę Qlik z Dev Hub.

W poniższych tabelach pokazano dodatkowe funkcje, które są obsługiwane lub nieobsługiwane dla wszystkich obiektów w pakietach. Niektóre funkcje są zazwyczaj obsługiwane (Y), z pewnymi wyjątkami (N), zgodnie z opisem w tabelach zgodności. W niektórych przypadkach konkretna funkcja jest niedostępna w obiekcie (nie dotyczy)

 • Drukowanie

  Drukowanie wizualizacji wykonanej w obiekcie.

 • Eksportowanie

  Eksportowanie do grafiki, pliku PDF lub Excel.

 • Narracje

  Używanie migawki wizualizacji utworzonej z obiektem w narracji.

 • Stany alternatywne
 • Qlik Sense Mobile Offline
 • Qlik Sense Mobile
 • Mashup
Obsługa możliwości pakietu Visualization bundle
Wykres Drukowanie Qlik NPrinting Eksportowanie Narracje Stany alternatywne Qlik Sense Mobile Offline Qlik Sense Mobile Mashup
Bar & area T T T T T T T T
Bullet T T T T T T T T
Funnel T T T T T T T T
Heatmap T T T T T T T T
Multi KPI N N T T T T T T
Network T N T T T T T T
Wykres organizacyjny T T T T T T T T
P&L pivot T Nie dotyczy T T T T T T
Radar T T T T T T T T
Sankey T T T T T T T T
Trellis container N N N N N T T T
Variance waterfall T T T T T T T T
Chmura słów T N T T T T T T

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!