Przeskocz do zawartości głównej

Warstwy punktów

NA TEJ STRONIE

Warstwy punktów

Warstwa punktów służy do nakładania pojedynczych lokalizacji na mapę i reprezentuje je za pomocą kształtów.

Domyślnie na warstwach punktów używane są okrągłe bąbelki, ale można również używać kilku innych kształtów. Można także użyć niestandardowych grafik jako punktów w warstwie punktów. Rozmiar punktów w warstwie można ustawić jako niezmienny albo zastosować miarę lub wyrażenie w celu ustawiania rozmiarów różnych punktów. Różnice wartości można dodatkowo podkreślić, stosując kolorowanie według miary.

Mapa z warstwą punktów przedstawiającą miasta w Kanadzie Atlantyckiej, które mają kolory i rozmiary odpowiednie do populacji.
Map with point layer.

Dodawanie warstwy punktów

Wykonaj następujące czynności:

  1. Przeciągnij i upuść pole na mapę, wybierz opcję Dodaj jako nową warstwę, a następnie wybierz opcję Dodaj jako warstwę punktów.
  2. W obszarze Warstwy w panelu właściwości kliknij opcję Dodaj warstwę, a następnie wybierz opcję Warstwa punktów. W obszarze Wymiary kliknij opcję Dodaj i wybierz pole zawierające dane punktów, które zostanie użyte jako wymiar.
  3. Jeśli pojawią się problemy z lokalizacjami punktów, dostosuj ustawienia lokalizacji w obszarze Lokalizacje w panelu właściwości.

    Więcej informacji zawiera temat Ograniczanie zasięgu lokalizacji w warstwach mapy.

Gdy warstwa zostanie dodana, możesz dostosować jej ustawienia w panelu właściwości. Więcej informacji na temat ustawień zawiera temat Właściwości mapy.