Przeskocz do zawartości głównej

Element sterujący Share button

NA TEJ STRONIE

Element sterujący Share button

Przycisk Udostępnij (Share button) to element sterujący, które umożliwia dodanie przycisku w celu wygenerowania łącza do bieżącego arkusza. Po kliknięciu tego łącza wszystkie wybory są zachowane. Jest zawarte w pakiecie Dashboard bundle.

Kiedy używać

Przycisk Udostępnij jest użyteczny, gdy użytkownik chce pokazać innym osobom arkusz w takiej postaci, w jakiej jest widoczny dla niego.

Tworzenie przycisku Udostępnij

Przycisk Udostępnij można utworzyć na edytowanym arkuszu.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Z panelu zasobów w obszarze Obiekty niestandardowe > Dashboard bundle (Pakiet Dashboard bundle) przeciągnij do arkusza obiekt Przycisk Udostępnij.
 2. Kliknij opcję Kopiuj z pola tekstowego w obszarze Ustawienia eksportu > Metoda wystawiania na wyjściu w panelu właściwości. Przycisk zostanie wyświetlony z tekstem Generuj łącze i pustym polem tekstowym obok.
 3. Kliknij przycisk Gotowe, aby zakończyć edycję arkusza.
 4. Kliknij utworzony przycisk. Łącze zostanie wygenerowane i wyświetlone w polu tekstowym obok przycisku Udostępnij.
 5. Skopiuj i udostępnij to łącze tym osobom, którym chcesz je udostępnić. Wygenerowane łącze możesz udostępnić trzema metodami wystawiania danych na wyjściu:
  • poprzez skopiowanie do schowka;
  • poprzez utworzenie nowej wiadomości e-mail z łączem;
  • za pomocą pola tekstowego.

Example:  


Link generation screen

Uwaga: Gdy utworzysz przycisk Udostępnij, domyślnie tworzony jest „pełnoekranowy” przycisk Kopiuj do Schowka. Aby użyć tej wersji, kliknij przycisk Gotowe i kliknij utworzony przycisk, aby skopiować do schowka dostępne do udostępniania łącze. W przypadku niektórych przeglądarek, na przykład gdy używane jest urządzenie przenośne, w odniesieniu do tej opcji istnieją pewne ograniczenia.

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat Ograniczenia.

 • Zalecamy, aby nie używać wyborów wielu indywidualnych wartości. Adres URL powinien zawierać mniej niż 2000 znaków ze względu na ograniczenia przeglądarki. Możesz ograniczyć liczbę wyborów, korzystając z opcji Export Settings (Ustawienia eksportu) > Max Values Selected in One Field (Maks. liczba wartości wybranych w jednym polu).
 • Znaki specjalne (' / - * & ') są niedozwolone w wyborach.
 • Opcja kopiowania do schowka nie jest dostępna we wszystkich przeglądarkach.
 • Nie można użyć wyborów opartych na wyrażeniu.