Przeskocz do zawartości głównej

Kontener

Kontener to obiekt, który umożliwia dodawanie wizualizacji na ograniczonej przestrzeni. Wizualizacje można też ukrywać bądź pokazywać wewnątrz kontenera na podstawie określonych warunków.

A container.

Kiedy używać

Kontener jest przydatny, gdy chcesz szybko przełączać się między różnymi wizualizacjami na pulpicie nawigacyjnym z ograniczoną powierzchnią ekranu. Kontenera możesz też użyć, aby pokazywać różne wizualizacje w zależności od:

Tworzenie kontenera

Kontener możesz utworzyć w edytowanym arkuszu.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Z panelu zasobów przeciągnij obiekt Container (Kontener) do arkusza.
 2. Kliknij opcję Add (Dodaj) w obszarze Content (Zawartość) w panelu właściwości.
 3. Wybierz wizualizację główną w obszarze Master items (Elementy główne) lub wybierz opcję utworzenia nowej wizualizacji w obszarze Charts (Wykresy).

  Alternatywnie: możesz dodać zawartość do kontenera, przeciągając dostępne wizualizacje z arkusza lub z obszaru Master items (Elementy główne) bezpośrednio na kontener.

 4. Przeciągnij wykresy w panelu właściwości, aby określić kolejność kart.

W efekcie powstał kontener z kartami, z których każda odpowiada jednej dodanej wizualizacji. Karty można przełączać, aby pokazywać różne wizualizacje.

Dodawanie warunków wyświetlania

Do utworzonych kart można dodać warunki określające, kiedy karty mają być wyświetlane.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W obszarze Content (Zawartość) w panelu właściwości kliknij wykres, do którego chcesz dodać warunek wyświetlania.
 2. W obszarze Show condition (Pokaż warunek dla wykresu) dodaj warunek wyświetlania dla wykresu. Zwykle można użyć funkcji If().

  Zob. if — funkcja skryptu i funkcja wykresu.

 3. Dodaj inny warunek wyświetlania do innego wykresu.

  Wykresy będą teraz wyświetlane lub ukrywane w zależności od tego, czy będą spełnione dodane właśnie warunki. Jeśli warunek wykresu zwróci wartość True (prawda), wykres będzie wyświetlany, natomiast w przypadku wartości False (fałsz) wykres będzie ukryty.

Ograniczenia wyświetlania

 • Wizualizacji głównej, która zawiera kontener, nie można używać wewnątrz innego kontenera.
 • Nie można dodać dwa razy tej samej wizualizacji głównej do kontenera.
 • Wybór karty jest zapamiętywany przy nawigowaniu między arkuszami i przy odświeżaniu przeglądarki tylko na czas pojedynczej sesji.
 • Nie można utworzyć wykresu wewnątrz kontenera, upuszczając miary lub wymiary na kontener.