Przeskocz do zawartości głównej

Usuwanie zmiennej

Zmienne można usuwać, usuwając je z przeglądu zmiennych.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Podczas edycji arkusza kliknij Variables na pasku edycji, aby otworzyć przegląd zmiennych.

  Zostaje otwarte okno przeglądu zmiennych

 2. Wybierz zmienną, którą chcesz usunąć.

  InformacjaJeśli chcesz usunąć zmienną zdefiniowaną w skrypcie, musisz przeprowadzić edycję skryptu. Po usunięciu zmiennej ze skryptu i przeładowaniu danych zmienna pozostanie w skrypcie. Jeśli wymagane jest całkowite usunięcie zmiennej z aplikacji, należy również usunąć tę zmienną z podglądu zmiennych.

  Zostaną wyświetlone szczegóły zmiennej.

  InformacjaUsunięcia zmiennej nie można cofnąć.
 3. Kliknij Delete.

  Wyświetlony zostanie komunikat z pytaniem, czy na pewno usunąć zmienną.

 4. Kliknij przycisk OK.

Zmienna została usunięta.

Dowiedz się więcej