Przeskocz do zawartości głównej

Eksploracja wizualna

Menu eksploracji wizualnej służy do modyfikowania niektórych właściwości wizualizacji bez dokonywania selekcji ani edytowania arkusza. Można na przykład zmieniać dane, sortować dane, ustawiać kolory zależne od wymiaru lub miary i zmieniać sposób wyświetlania etykiet.

InformacjaMenu eksploracji wizualnej jest dostępne w przypadku następujących wizualizacji: wykresu słupkowego, wykresu liniowego, wykresu kołowego, wykresu punktowego, mapy drzewa, wykresu pudełkowego, wykresu rozkładu, mapy, oraz wykresu kombi.
Przykład menu eksploracji wizualnej dla wizualizacji wykresu punktowego.

Visual exploration menu with Presentation tab open.

Korzystanie z menu eksploracji wizualnej celem zmiany właściwości

Wykonaj następujące czynności:

  1. Podczas prowadzenia analizy aktywuj wizualizację, którą chcesz zmienić.
  2. Kliknij przycisk Controls w prawym górnym rogu wizualizacji lub kliknij wizualizację prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Otwórz menu eksploracji.
  3. Zmodyfikuj pożądane właściwości.
  4. Aby zamknąć menu i zapisać zmiany, kliknij przycisk Controls. Zmiany zostaną zapisane na czas bieżącej sesji.

    Aby zmiany zostały zapisane również do przyszłych sesji i były widoczne na panelu właściwości, kliknij przycisk Zastosuj. Przycisk jest dostępny jedynie w przypadku wizualizacji niebędących elementami głównymi ani niepowiązanych z elementami głównymi, a użytkownik musi mieć uprawnienia do edycji arkusza.

    InformacjaJeśli nie zapiszesz zmian przyciskiem Zastosuj ani nie odrzucisz ich przyciskiem Odrzuć, a później klikniesz przycisk Edytuj w celu zmodyfikowania arkusza, zostanie wyświetlone okno z pytaniem, czy zmiany wprowadzone podczas analizowania arkusza mają zostać zastosowane, czy odrzucone.

Korzystanie z menu eksploracji wizualnej celem zmiany danych

W menu eksploracji wizualnej można zmieniać dane wizualizacji, jeśli dostępne są alternatywne wymiary lub miary. Po prostu kliknij wymiar lub miarę, którego/której wizualizacja ma zostać wyświetlona. Selekcja będzie oznaczona symbolem m.

InformacjaAlternatywne wymiary i miary to wymiary i miary dodane do wizualizacji, które są wyświetlane dopiero wtedy, gdy użytkownik wybierze przełączenie wyświetlanych wymiarów i miar podczas eksploracji wizualnej.
Przykład menu eksploracji wizualnej podczas zmiany danych

Visual exploration menu with data tab open.