Przeskocz do zawartości głównej

Nawigacja w interfejsie użytkownika

Qlik Sense to aplikacja internetowa udostępniająca kilka różnych widoków, w których można pracować. Hub stanowi punkt wyjścia, w którym widoczne są wszystkie Twoje aplikacje.

W zależności od wdrożenia Qlik Sense w organizacji może również istnieć jeden lub większa ilość hubów w chmurze. Administrator przekaże adres WWW, który umożliwia rozpoczęcie korzystania z Qlik Sense. Ten adres określi hub, który będzie dla Ciebie otwarty.

Hub w chmurze stanowi punkt wyjścia, w którym widoczne są wszystkie Twoje aplikacje. W hubie w chmurze można wyświetlać aplikacje i korzystać z nich. Można także tworzyć, opracowywać i udostępniać aplikacje w zależności od posiadanej roli użytkownika oraz uprawnień posiadanych w przestrzeni, do której użytkownik uzyskał dostęp. Role użytkownika są przypisywane przez administratora dzierżawy. Uprawnienia dotyczące przestrzeni są przypisywane przez administratorów i właścicieli przestrzeni.

Hub

Hub stanowi punkt wyjścia podczas korzystania z programu. W hubie dostępne są wszystkie aplikacje.

Więcej informacji zawiera temat Hub w chmurze.

Przegląd aplikacji

Po otwarciu aplikacji z koncentratora wyświetlany jest przegląd aplikacji. Tutaj można przeglądać całą zawartość aplikacji, w tym arkusze, narracje i zakładki.

Więcej informacji zawiera temat Przegląd aplikacji w hubie w chmurze.

Menedżer danych

Menedżer danych umożliwia dodawanie źródeł danych bez konieczności korzystania ze skryptów.

Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie danymi w aplikacjach za pomocą Menedżera danych.

Edytor ładowania danych

W edytorze ładowania danych można tworzyć, edytować i uruchamiać skrypt ładujący dane do aplikacji.

Więcej informacji zawiera temat Edytor ładowania danych.

Przeglądarka modelu danych

W przeglądarce modelu danych można uzyskać przegląd danych załadowanych do aplikacji.

Więcej informacji zawiera temat Przeglądarka modelu danych.

Widok arkusza

Otwarcie arkusza w aplikacji powoduje wyświetlenie widoku arkusza. To tutaj odbywa się tworzenie i analizowanie aplikacji.

Więcej informacji zawiera temat Widok arkusza.

Widok narracji

Otwarcie widoku narracji następuje po otwarciu narracji w aplikacji. Można tutaj tworzyć i odtwarzać narracje wykorzystujące wykryte w danych prawidłowości i wnioski.

Więcej informacji zawiera temat Widok Narracje.