Przeskocz do zawartości głównej

Zmiana nazw pól

W poprzednim temacie opisaliśmy sposób zmiany nazw pól w oknie podglądu danych. W nagłówku okna podglądu danych zmieniona została nazwa z Invoice Date na Bill Date. Po wstawieniu skryptu ładowania można zauważyć, że nazwa pola zostanie zmieniona z użyciem słowa kluczowego AS.

Zmiana nazwy w oknie skryptu ładowania z Invoice Date na Bill Date
Load script window renaming Invoice Date as Bill Date.

Tę operację można również wykonać bezpośrednio w skrypcie.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz Edytor ładowania danych w aplikacji Scripting Tutorial.
 2. Kliknij kartę Sales.
 3. W skrypcie ładowania wprowadź następujące zmiany. Pamiętaj, że pola zawierające spacje należy ująć w nawiasy.
  1. Zmień GrossSales, na:
  2. GrossSales AS "Gross Sales",

  3. Zmień "Item Desc", na:
  4. "Item Desc" AS "Item Description", 

 4. Skrypt powinien wyglądać następująco:

  Okno skryptu ładowania ze skryptem zmieniającym nazwy pól
  Load script window with script to rename fields.

 5. Kliknij polecenie Ładuj dane. Dane zostaną załadowane.
 6. Otwórz Przeglądarkę modelu danych. Upewnij się, że nazwy pól zostały zmienione.
 7. Można również wyświetlić wszystkie swoje pola w aplikacji. W tym celu należy kliknąć kartę Analiza w górnym pasku narzędzi. Aplikacja jest otwierana w widoku arkusza.
 8. Kliknij polecenie Edytuj, a następnie wybierz pozycję Pola. Można wyświetlić nazwy zmienionych pól. Dowolnego z tych pól można użyć w wizualizacjach tworzonych w swojej aplikacji.
 9. Zmienione nazwy pól w widoku analizy
  Renamed fields in analysis view.