Przeskocz do zawartości głównej

Praca w przestrzeniach zarządzanych

Przestrzeń zarządzana to zarządzana część hubu w chmurze. Przestrzenie zarządzane można odszukać za pomocą menu rozwijanego przestrzeni w sekcji Eksploruj.

Przestrzenie zarządzane mogą tworzyć wyłącznie administratorzy dzierżawy. Aplikacje można publikować w przestrzeni zarządzanej z przestrzeni prywatnych i przestrzeni udostępnionych. Publikowanie powoduje utworzenie kopii aplikacji w przestrzeni zarządzanej. Opublikowane aplikacje zachowują powiązanie z oryginalną aplikacją w celu ponownego opublikowania.

Przestrzenie zarządzane są ograniczone do członków. Uprawnienia są przypisywane członkom, gdy oni są dodawani do przestrzeni zarządzanej. Uprawnienia określają, do jakich zasobów członkowie mogą mieć dostęp w przestrzeni. W przestrzeniach zarządzanych dostępnych jest uprawnień:

 • Jest właścicielem: może zarządzać przestrzenią i jej członkami oraz otwierać aplikacje w przestrzeni.
 • Może zarządzać: może zarządzać przestrzenią i jej członkami.
 • Może publikować: może publikować aplikacje w przestrzeni. Nie może otwierać aplikacji w przestrzeni.
 • Może współtworzyć: może przeglądać i otwierać aplikacje w przestrzeni. Współtwórcy mogą tworzyć prywatne treści w aplikacji i upubliczniać je.
 • Może wyświetlać: może wyświetlać i otwierać aplikacje w przestrzeni.

Do członków można przypisać wiele uprawnień. Aplikacje w przestrzeni mogą być otwierane tylko przez członków z uprawnieniami Jest właścicielem, Może zarządzać, Może współtworzyć lub Może wyświetlać. Szczegółowe informacje na temat uprawnień w przestrzeniach zarządzanych przedstawiono w temacie Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach zarządzanych.

Aplikacje publikowane w przestrzeni zarządzanej przechowują załadowane dane w aplikacji, ale nie zawierają one plików danych ani połączeń danych. Aby zachować aktualność danych, aplikacje muszą być ponownie załadowane w oryginalnej przestrzeni, a następnie ponownie opublikowane w przestrzeni zarządzanej.

Wszystkie działania w przestrzeni zarządzanej, takie jak otwieranie aplikacji, są rejestrowane w konsoli zarządzania.

Tworzenie przestrzeni zarządzanych

Przestrzenie zarządzane mogą tworzyć administratorzy dzierżawy. Administratorzy dzierżawy mogą zmieniać właścicieli przestrzeni w konsoli zarządzania.

Informacja

Nazwy przestrzeni muszą być niepowtarzalne.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W górnym menu kliknij przycisk Eksploruj. Kliknij menu rozwijane Wszystkie i wybierz opcję Dodaj przestrzeń.
 2. Wybierz opcję Przestrzenie zarządzane.
 3. Wprowadź nazwę i opis.
 4. Kliknij polecenie Utwórz.

Dodawanie członków do przestrzeni zarządzanych

Członkowie mogą być dodawani do przestrzeni przez administratora dzierżawy lub członków posiadających uprawnienie Może zarządzać. Jeśli administrator dzierżawy włączył grupy, wówczas użytkownik może również dodawać do swojej przestrzeni grupy członków.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przestrzeni kliknij ikonę Ustawienia a następnie Zarządzaj członkami.

 2. Wyszukaj członków według nazw i wybierz członków, których chcesz dodać do przestrzeni.
 3. Wybierz uprawnienia dla nowych członków i kliknij przycisk Dodaj.
 4. Kliknij przycisk Gotowe.

Usuwanie przestrzeni zarządzanych

Przestrzeń można usunąć. Tylko administrator dzierżawy lub użytkownik dysponujący uprawnieniem Może zarządzać może usunąć przestrzeń.

 1. W przestrzeni kliknij ikonę Ustawienia a następnie ikonę Edytuj przestrzenie.

 2. Kliknij polecenie Usuń.
 3. Kliknij polecenie Usuń.

Tworzenie i publikowanie aplikacji dla przestrzeni zarządzanych

Jest to przykładowy przepływ pracy w przypadku obsługi przestrzeni zarządzanych.

 1. Tworzenie aplikacji z danymi pozornymi

  Twórcy aplikacji tworzą aplikację z wykorzystaniem danych pozornych, zarówno w przestrzeni prywatnej, jak i udostępnionej. Dodają źródła danych i tworzą model danych.

  Tworzenie aplikacji w hubie w chmurze

  Źródła danych dla aplikacji w przestrzeniach zarządzanych

 2. Tworzenie przestrzeni zarządzanej

  Administrator dzierżawy tworzy przestrzeń zarządzaną.

 3. Dodawanie administratorów do przestrzeni zarządzanej

  Administrator dzierżawy dodaje członków z uprawnieniem Może zarządzać do przestrzeni. Administrator dzierżawy przenosi własność przestrzeni na administratora, który powinien mieć dostęp do wszystkich aplikacji w przestrzeni.

 4. Dodawanie wydawców do przestrzeni

  Właściciel przestrzeni lub administratorowie z uprawnieniem Może zarządzać mogą dodawać członków z uprawnieniem Może publikować do przestrzeni. Jeśli członkowie wymagają dostępu do przestrzeni, mogą uzyskać dodatkowe uprawnienia.

 5. Publikowanie aplikacji w przestrzeni zarządzanej

  Gdy aplikacja jest gotowa do użycia, członkowie z uprawnieniem Może publikować mogą opublikować aplikację w przestrzeni zarządzanej.

  Publikowanie aplikacji w przestrzeniach zarządzanych

 6. Dodawanie przeglądających i współtwórców do przestrzeni zarządzanej

  Właściciel przestrzeni i członkowie z uprawnieniem Może zarządzać mogą dodawać docelowych odbiorców przestrzeni z uprawnieniem Może wyświetlać lub Może współtworzyć.

 7. Tworzenie harmonogramu ponownego ładowania aplikacji

  Właściciel przestrzeni może zaplanować ponowne ładowanie aplikacji w przestrzeni zarządzanej, jeśli używane są dane uwzględniające przestrzeń.

 8. Publikowanie aktualizacji aplikacji

  W miarę aktualizowania aplikacji lub zawartych w niej danych wydawcy mogą ponownie opublikować zaktualizowaną aplikację w przestrzeni zarządzanej.

  Publikowanie aplikacji w przestrzeniach zarządzanych

 9. Wycofywanie aplikacji z przestrzeni zarządzanej

  Gdy aplikacja nie jest już potrzebna, administratorzy mogą usunąć ją z przestrzeni zarządzanej.

 10. Wycofanie przestrzeni

  Gdy przestrzeń nie jest już potrzebna, można ją usunąć z huba w chmurze.