Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych

Uprawnienia przestrzeni udostępnionej kontrolują dostęp do aplikacji w tej przestrzeni. Definiują rolę członka w przestrzeni udostępnionej. Uprawnienia są przypisywane członkom, gdy oni są dodawani do przestrzeni.

Przestrzeń może utworzyć każdy członek huba w chmurze, który posiada licencję Professional. Użytkownikowi, który utworzy przestrzeń, przypisywane jest uprawnienie Właściciel. Następnie właściciele mogą dodawać nowych członków do przestrzeni i przypisywać im uprawnienia. Uprawnieniami dotyczącymi przestrzeni zarządza się w obszarze Zarządzaj członkami. W obszarze Zarządzaj członkami można wyszukiwać członków huba w chmurze, przypisywać im uprawnienia, a także dodawać ich do przestrzeni udostępnionej.

Uprawnienia członków mogą być zmieniane, aby nadać im nową rolę w przestrzeni. Użytkownik posiadający uprawnienie Może wyświetlać może zostać zmieniony na programistę aplikacji — w tym celu należy zmienić jego uprawnienie na Może edytować. Uprawnienia członków mogą być zmieniane przez właścicieli przestrzeni oraz członków posiadających uprawnienie Jest administratorem.

Członków można usuwać z przestrzeni w obszarze Zarządzaj członkami poprzez kliknięcie ikony usuwania obok pozycji członka.

Wskazówka

Aby sprawdzić, jakie uprawnienia posiadasz w przestrzeni udostępnione, kliknij opcję Zarządzaj członkami. Jeśli nie widzisz opcji Zarządzaj członkami, oznacza to, że dla tej konkretnej przestrzeni posiadasz uprawnienie Może wyświetlać lub Może edytować.

Uprawnienia dotyczące przestrzeni i prawa własności aplikacji

Twoje uprawnienia określają, jakie działania możesz wykonywać względem aplikacji w danej przestrzeni. To, czy użytkownik jest, czy też nie jest właścicielem aplikacji, określa dodatkowe uprawnienia.

Właściciel aplikacji to użytkownik, który utworzył aplikację. Właściciel aplikacji to jedyny użytkownik, który może:

  • wyświetlać i edytować dane w przeglądarce modelu danych, edytorze ładowania danych lub w Menedżerze danych;
  • ręcznie ładować lub planować ładowanie dla aplikacji;
  • edytować atrybuty aplikacji (zmiana nazwy, opisu lub znaczników);
  • edytować właściwości aplikacji (wybór kompozycji, włączanie kolejności czytania od prawej do lewej, ustawianie zakładki jako aplikacji domyślnej oraz określanie stylu tytułu arkusza).

Uprawnienia dotyczące przestrzeni mają priorytet wyższy niż prawa własności aplikacji. Jeśli aplikacja zostanie przeniesiona do przestrzeni, do której właściciel aplikacji nie ma praw dostępu, wówczas właściciel aplikacji nie może uzyskać do niej dostępu. Jeśli uprawnienie właściciela aplikacji w przestrzeni zostanie zmienione na Może wyświetlać, wówczas właściciel utraci możliwość dodawania danych do aplikacji i ładowania aplikacji. W przypadku przenoszenia aplikacji między przestrzeniami należy się upewnić, że właściciel aplikacji posiada w przestrzeni docelowej uprawnienie Może edytować, Jest administratorem lub Właściciel, ponieważ tylko wtedy będzie mógł nadal zarządzać ładowaniem aplikacji i modelem danych.

Uprawnienia w przestrzeni udostępnionej

Uprawnienia mogą być przypisywane przez użytkowników Właściciel i Jest administratorem. To, co może zrobić użytkownik posiadający uprawnienia w przestrzeni udostępnionej, jest zależne od tego, czy administrator dzierżawy przypisał do niego licencję Professional, czy Analyzer. Jeśli administrator dzierżawy włączył grupy, wówczas użytkownik może również dodawać do swojej przestrzeni grupy użytkowników.

Informacja

Jeśli w przestrzeni użytkownik posiada określone uprawnienia indywidualne oraz inne uprawnienia dotyczące grupy, wówczas obowiązuje najwyższy poziom uprawnień.

Uprawnienia dla członków z licencjami Professional

W poniższych tabelach przedstawiono działania, które w przestrzeni mogą wykonywać członkowie z licencją Professional:

Działania w przestrzeni zależne od uprawnienia w przestrzeni udostępnionej
Działanie Właściciel Jest administratorem Może edytować Może wyświetlać
Zmiana nazwy przestrzeni Tak Tak Nie Nie
Tworzenie nowych aplikacji w przestrzeni Tak Tak Tak Nie
Przenoszenie aplikacji do innej przestrzeni Tak Tak Tak Nie
Przenoszenie aplikacji do tej przestrzeni Tak Tak Tak Nie
Duplikowanie aplikacji w tej przestrzeni Tak Tak Tak Nie
Eksportowanie aplikacji do tej przestrzeni Tak Tak Tak Nie
Zmiana właścicieli aplikacji Tak Tak    
Dodawanie członków do tej przestrzeni Tak Tak Nie Nie
Zmiana uprawnień członków dla tej przestrzeni (Jest administratorem, Może edytować, Może wyświetlać) Tak Tak Nie Nie
Usuwanie członków z tej przestrzeni Tak Tak Nie Nie
Usuwanie tej przestrzeni Tak Tak Nie Nie

Działania względem aplikacji zależne od uprawnienia w przestrzeni udostępnionej
Działanie Właściciel Jest administratorem Może edytować Może wyświetlać
Otwieranie aplikacji Tak Tak Tak Tak
Usuwanie aplikacji Tak Tak Tak Nie

Otwieranie przeglądarki modelu danych.

InformacjaUżytkownik musi być właścicielem aplikacji.
Tak Tak Tak Nie
Otwieranie i edytowanie modelu danych w edytorze ładowania danych i Menedżerze danych
InformacjaUżytkownik musi być właścicielem aplikacji.
Tak Nie Nie Nie
Dodawanie plików danych do przestrzeni w Edytorze ładowania danych i Menedżerze danych
InformacjaUżytkownik musi być właścicielem aplikacji.
Tak Nie Nie Nie
Edycja atrybutów aplikacji (zmiana nazwy, opisu lub znaczników) Tak Tak Tak Nie
Edycja właściwości aplikacji (wybór kompozycji, włączanie kolejności czytania od prawej do lewej, ustawianie zakładki jako aplikacji domyślnej oraz określanie stylu tytułu arkusza) Tak Tak Tak Nie

Ładowanie aplikacji

InformacjaUżytkownik musi być właścicielem aplikacji.
Tak Tak Tak Nie

Tworzenie, edytowanie i usuwanie elementów głównych oraz zmiennych

InformacjaUżytkownik musi być właścicielem aplikacji.
Tak Tak Tak Nie

Tworzenie, edycja i usuwanie zawartości biblioteki multimediów

InformacjaUżytkownik musi być właścicielem aplikacji.
Tak Tak Tak Nie
Dodawanie arkuszy prywatnych do aplikacji Tak Tak Tak Nie
Dodawanie prywatnych zakładek i narracji do aplikacji Tak Tak Tak Tak
Ustawianie prywatnych arkuszy, zakładek i narracji jako publicznych w aplikacji Tak Tak Tak Nie
Ustawianie publicznych arkuszy, zakładek i narracji jako prywatnych w aplikacji Tak Tak Tak Nie
Zapisywanie migawek w tej aplikacji Tak Tak Tak Tak
Ustawianie migawek jako publicznych Tak Tak Tak Nie
Wyświetlanie łączy nawigacji aplikacji On-demand Tak Tak Tak Tak
Tworzenie lub aktualizowanie łączy On-demand nawigacji w aplikacji Tak Tak Tak Nie
Otwieranie aplikacji selekcji On-demand Tak Tak Tak Tak
Generowanie aplikacji On-demand Tak Tak Tak Tak
Tworzenie widoków dynamicznych Tak Tak Tak Nie
Dodawanie wykresów dynamicznych do arkuszy Tak Tak Tak Nie

Działania w źródłach danych zależne od uprawnień w przestrzeni udostępnionej
Działanie Właściciel Jest administratorem Może edytować Może wyświetlać
Listowanie i korzystanie ze źródeł danych w przestrzeni Tak Tak Tak Nie
Tworzenie źródeł danych w przestrzeni Tak Tak Tak Nie
Usuwanie źródeł danych z przestrzeni Tak Tak Tak Nie

Edytowanie połączenia danych w przestrzeni

InformacjaUżytkownik musi być właścicielem połączenia.
Tak Tak Tak Nie

Uprawnienia dla członków z licencjami Analyzer

W poniższych tabelach przedstawiono działania, które w przestrzeni mogą wykonywać członkowie z licencją Analyzer:

Działania w przestrzeni zależne od uprawnienia w przestrzeni udostępnionej
Działanie Właściciel Jest administratorem Może edytować Może wyświetlać
Zmiana właścicieli aplikacji Tak Tak    
Eksportowanie aplikacji do tej przestrzeni Tak Tak Tak Nie
Działania względem aplikacji zależne od uprawnienia w przestrzeni udostępnionej
Działanie Właściciel Jest administratorem Może edytować Może wyświetlać
Otwieranie aplikacji Tak Tak Tak Tak
Usuwanie aplikacji Tak Tak Tak Nie

Edycja atrybutów aplikacji (zmiana nazwy, opisu lub znaczników)

InformacjaUżytkownik musi być właścicielem aplikacji.
Tak Tak Tak Nie

Edycja właściwości aplikacji (wybór kompozycji, włączanie kolejności czytania od prawej do lewej, ustawianie zakładki jako aplikacji domyślnej oraz określanie stylu tytułu arkusza)

InformacjaUżytkownik musi być właścicielem aplikacji.
Tak Tak Tak Nie
Dodawanie prywatnych zakładek i narracji do aplikacji Tak Tak Tak Tak
Zapisywanie migawek w tej aplikacji Tak Tak Tak Tak
Wyświetlanie łączy nawigacji aplikacji On-demand Tak Tak Tak Tak
Otwieranie aplikacji selekcji On-demand Tak Tak Tak Tak
Generowanie aplikacji On-demand Tak Tak Tak Tak
Tworzenie widoków dynamicznych Tak Tak Tak Nie
Dodawanie wykresów dynamicznych do arkuszy Tak Tak Tak Nie

Działania w źródłach danych zależne od uprawnień w przestrzeni udostępnionej
Działanie Właściciel Jest administratorem Może edytować Może wyświetlać
Listowanie i korzystanie ze źródeł danych w przestrzeni Tak Tak Tak Nie
Tworzenie źródeł danych w przestrzeni Nie Nie Nie Nie
Usuwanie źródeł danych z przestrzeni Tak Tak Tak Nie
Edytowanie źródeł danych w przestrzeni Nie Nie Nie Nie