Przeskocz do zawartości głównej
Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach zarządzanych

NA TEJ STRONIE

Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach zarządzanych

Uprawnienia przestrzeni zarządzanej sterują dostępem do aplikacji w tej przestrzeni. Uprawnienia są przypisywane członkom, gdy oni są dodawani do przestrzeni.

InformacjaPrzestrzenie zarządzane nie są dostępne w Qlik Sense Business.

Przestrzenie zarządzane mogą tworzyć wyłącznie administratorzy dzierżawy. Administratorzy dzierżawy, właściciele przestrzeni i użytkownicy z uprawnieniami Może zarządzać mogą dodawać nowych członków do przestrzeni zarządzanej. Uprawnieniami dotyczącymi przestrzeni zarządza się w obszarze Zarządzaj członkami. W sekcji Zarządzaj członkami należy wyszukać członków i grupy w hubie w chmurze, przydzielić im uprawnienia i dodać do przestrzeni zarządzanej.

Uprawnienia członków można zmienić, aby nadać im nową rolę w przestrzeni.

Członków można usuwać z przestrzeni w obszarze Zarządzaj członkami poprzez kliknięcie ikony usuwania obok pozycji członka.

Uprawnienia w przestrzeni zarządzanej

Uprawnienia w przestrzeniach zarządzanych nadają użytkownikom role i reguły dostępu w przestrzeni. W przeciwieństwie do przestrzeni udostępnionych do członków przestrzeni zarządzanej można przypisać wiele uprawnień. Zapewnia to dostosowany dostęp do przestrzeni dla każdego członka. Jeśli grupy zostały włączone przez administratora dzierżawy, grupy użytkowników można dodawać do przestrzeni z takim samym uprawnieniem.

Zakres funkcji zapewnianych przez uprawnienia danym członkom, zależy od tego, czy posiadają licencję Professional czy Analyzer.

Uprawnienia dla członków z licencjami Professional

W poniższych tabelach przedstawiono działania, które w przestrzeni mogą wykonywać członkowie z licencją Professional:

Działania w zakresie przestrzeni wg uprawnień w przestrzeni zarządzanej
Działanie

Jest właścicielem

Może zarządzać Może publikować Może współtworzyć Może wyświetlać
Sprawdzenie, czy przestrzeń istnieje Tak Tak Tak Tak Tak
Publikowanie/ponowne publikowanie aplikacji w tej przestrzeni Tak Nie Tak Nie Nie
Wyświetlenie aplikacji, które opublikowali w tej przestrzeni Tak Tak Nie Tak Tak
Wyświetlenie wszystkich aplikacji w tej przestrzeni Tak Tak Nie Tak Tak
Zmiana właścicieli aplikacji Tak Tak      
Usuwanie tej przestrzeni Tak Tak Nie Nie Nie
Dodawanie członków do tej przestrzeni Tak Tak Nie Nie Nie
Zmiana uprawnień użytkowników dla przestrzeni (Może zarządzać, Może publikować, Może współtworzyć, Może wyświetlać) Tak Tak Nie Nie Nie
Usuwanie członków z tej przestrzeni Tak Tak Nie Nie Nie
Działania w zakresie aplikacji wg uprawnień w przestrzeni zarządzanej
Działanie Jest właścicielem

Może zarządzać

Może publikować Może współtworzyć Może wyświetlać
Otwieranie aplikacji Tak Tak Nie Tak Tak

Usuwanie aplikacji

Tak

Tak

Nie Nie Nie

Otwieranie przeglądarki modelu danych.

Tak Tak Nie Nie Nie
Edycja atrybutów aplikacji (zmiana nazwy, opisu lub znaczników) Tak Tak Nie Nie Nie
Edycja właściwości aplikacji (wybór kompozycji, włączanie kolejności czytania od prawej do lewej, ustawianie zakładki jako aplikacji domyślnej oraz określanie stylu tytułu arkusza) Tak Tak Nie Nie Nie

Wyświetlanie elementów głównych

Tak Tak Nie Tak Nie

Wyświetlanie zmiennych

Tak Tak Nie Nie Nie
Wyświetlanie zawartości biblioteki multimediów Tak Tak Nie Tak Nie
Dodawanie arkuszy prywatnych do aplikacji Tak Tak Nie Tak Nie
Dodawanie prywatnych zakładek i narracji do aplikacji Tak Tak Nie Tak Tak
Publikowanie prywatnych arkuszy, zakładek i narracji w sekcji Społeczność w aplikacji Tak Tak Nie Tak Nie

Ustawianie własnych arkuszy Społeczność, zakładek i narracji jako prywatnych w aplikacji

Tak Tak Nie Tak Nie
Kopiowanie łącza do zakładki Publiczne lub Społeczność Tak Tak Nie Tak Nie
Zapisywanie migawek w tej aplikacji Tak Tak Nie Tak Tak

Uprawnienia dla członków z licencjami Analyzer

W poniższych tabelach przedstawiono działania, które w przestrzeni zarządzanej mogą wykonywać członkowie z licencją Analyzer:

Działania w zakresie przestrzeni wg uprawnień w przestrzeni zarządzanej
Działanie Może zarządzać Może publikować Może współtworzyć Może wyświetlać
Sprawdzenie, czy przestrzeń istnieje Tak Tak Tak Tak
Publikowanie/ponowne publikowanie aplikacji w tej przestrzeni Nie Nie Nie Nie
Wyświetlenie aplikacji, które opublikowali w tej przestrzeni Tak Nie Tak Tak
Wyświetlenie wszystkich aplikacji w tej przestrzeni Tak Nie Tak Tak
Zmiana właścicieli aplikacji Tak Tak    
Działania w zakresie aplikacji wg uprawnień w przestrzeni zarządzanej
Działanie Może zarządzać Może publikować Może współtworzyć Może wyświetlać
Otwieranie aplikacji Tak Nie Tak Tak

Usuwanie aplikacji

Tak Nie Nie Nie
Dodawanie arkuszy prywatnych lub publicznych do aplikacji Nie Nie Nie Nie
Dodawanie prywatnych zakładek i narracji do aplikacji Tak Nie Tak Tak
Zapisywanie migawek w tej aplikacji Nie Nie Nie Nie

Uprawnienia administratorów dzierżawy

Zakres działań administratorów dzierżawy w przestrzeni zarządzanej bez konkretnych uprawnień jest ograniczony. W poniższych tabelach przedstawiono dostępne działania administratorów dzierżawy bez uprawnień do przestrzeni zarządzanej.

Działania administratora dzierżawy w przestrzeni zarządzanej
Działanie

Administrator dzierżawy – obsługa

Sprawdzenie, czy przestrzeń istnieje w konsoli zarządzania Tak
Sprawdzenie, czy przestrzeń istnieje w hubie Tak
Publikowanie/ponowne publikowanie aplikacji w tej przestrzeni Nie
Wyświetlenie wszystkich aplikacji w tej przestrzeni Tak
Usuwanie tej przestrzeni Tak
Dodawanie członków do tej przestrzeni Tak
Zmiana uprawnień użytkowników dla przestrzeni (Może zarządzać, Może publikować, Może współtworzyć, Może wyświetlać) Tak
Usuwanie członków z tej przestrzeni Tak
Zmiana właściciela przestrzeni w konsoli zarządzania Tak
Działania administratora dzierżawy w przestrzeni zarządzanej
Działanie

Administrator dzierżawy – obsługa

Otwieranie aplikacji Nie

Usuwanie aplikacji.

Tak
Eksportowanie aplikacji z konsoli zarządzania Nie

Otwieranie przeglądarki modelu danych.

Nie
Edycja atrybutów aplikacji (zmiana nazwy, opisu lub znaczników) Nie
Edycja właściwości aplikacji (wybór kompozycji, włączanie kolejności czytania od prawej do lewej, ustawianie zakładki jako aplikacji domyślnej oraz określanie stylu tytułu arkusza) Nie

Wyświetlanie elementów głównych i zmiennych

Nie
Wyświetlanie zawartości biblioteki multimediów Nie
Dodawanie arkuszy prywatnych do aplikacji Nie
Dodawanie prywatnych zakładek i narracji do aplikacji Nie
Ustawianie prywatnych arkuszy, zakładek i narracji jako publicznych w aplikacji Nie
Ustawianie publicznych arkuszy, zakładek i narracji jako prywatnych w aplikacji Nie
Zapisywanie migawek w tej aplikacji Nie