Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Zarządzanie źródłami danych w przestrzeniach

Pliki danych i połączenia danych można dodawać bezpośrednio w przestrzeniach współdzielonych i prywatnych. Pozwala to na dodawanie źródeł danych poza aplikacjami do wykorzystania przez innych członków przestrzeni.

Wszystkie źródła danych dostępne dla przestrzeni prywatnej lub współdzielonej mogą być przeglądane w Danych. Członkowie przestrzeni współdzielonej z uprawnieniami Właściciel, Jest administratorem i Może edytować może dodawać pliki danych i połączenia danych do przestrzeni współdzielonych.

Dodawanie plików danych do przestrzeni

Można dodawać pliki danych jako zasoby danych do swoich przestrzeni. Można dodać więcej niż jeden plik jednocześnie.

Pliki danych nie mogą być większe niż 500 MB.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przestrzeni prywatnej lub współdzielonej kliknij i wybierz Źródła danych.
 2. Kliknij Dodaj plik danych.
 3. Przeciągnij i upuść pliki danych do okna dialogowego Dodaj plik danych.

  Alternatywnie, kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do swoich plików danych.

 4. Kliknij przycisk Załaduj.

Dodawanie połączeń jako zasobów danych do przestrzeni

Połączenia mogą być dodawane bezpośrednio w przestrzeniach. Następujące połączenia nie mogą być dodane bezpośrednio w przestrzeni i muszą być dodane w aplikacji:

 • Amazon S3
 • Azure Storage
 • Dropbox
 • Google Drive
 • NFS

Informacje na temat obsługiwanych połączeń, patrz: Łączenie ze źródłami danych.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przestrzeni prywatnej lub współdzielonej kliknij i wybierz Źródła danych.
 2. Kliknij Dodaj połączenie danych.
 3. Wybierz połączenie danych.

  Zostanie otwarte okno dialogowe ustawień właściwe dla typu wybranego źródła danych.

 4. Wprowadź ustawienia połączenia dla źródła danych.
 5. Opcjonalnie kliknij przycisk Testuj połączenie, aby potwierdzić ustawienia.
 6. Kliknij polecenie Utwórz.

Edytowanie zasobów danych

Można edytować połączenia danych w przestrzeniach.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W kolumnie Akcje w wierszu połączenia danych, które chcesz edytować kliknij More i wybierz Edytuj.

  Zostanie otwarte okno dialogowe ustawień, specyficzne dla tego typu połączenia danych.

 2. Edycja ustawień połączenia dla źródła danych.
 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Usuwanie źródeł danych

Można usunąć źródło danych z przestrzeni.

 1. W kolumnie Akcje w wierszu źródła danych, które chcesz usunąć, kliknij More i wybierz Usuń.

 2. Kliknij polecenie Usuń.