Przeskocz do zawartości głównej

Korzystanie z aplikacji w przestrzeniach zarządzanych

Przestrzenie zarządzane pozwalają udostępniać bezpieczne aplikacje ograniczonej grupie osób przeglądających je. Aplikacje są publikowane w przestrzeniach zarządzanych z poziomu przestrzeni prywatnych lub udostępnionych.

InformacjaPrzestrzenie zarządzane nie są dostępne w Qlik Sense Business.

Aplikacje publikowane w przestrzeniach zarządzanych utrzymują relację podrzędności z aplikacją oryginalną. Aktualizacje aplikacji nadrzędnej mogą być ponownie opublikowane w aplikacjach podrzędnych. Aplikacje nadrzędne można przenosić pomiędzy przestrzeniami bez przerywania relacji. Jeśli aplikacja nadrzędna zostanie usunięta, aplikacja w przestrzeni zarządzanej jest osierocona i nie można jej ponownie opublikować.

Członkowie przestrzeni zarządzanej mają ograniczone możliwości dodawania treści lub zmiany modelu danych aplikacji. Uprawnienia przestrzeni zarządzanej opisano w temacie Źródła danych dla aplikacji w przestrzeniach zarządzanych.

Ograniczenia

Przestrzenie zarządzane cechują się następującymi ograniczeniami:

 • Nie można publikować aplikacji On-demand w przestrzeni zarządzanej.
 • Nie można zmienić modelu danych opublikowanej aplikacji w przestrzeni zarządzanej.

 • Nie można pobierać aplikacji z lub przesyłać aplikacji do przestrzeni zarządzanej.
 • Nie można przenosić aplikacji w przestrzeni zarządzanej.

Publikowanie aplikacji w przestrzeniach zarządzanych

Użytkownik z uprawnieniem Może publikować może publikować aplikacje w przestrzeni zarządzanej. Publikacja aplikacji w przestrzeni zarządzanej powoduje utworzenie kopii tej aplikacji w przestrzeni zarządzanej. Tą samą aplikację można opublikować w wielu przestrzeniach zarządzanych.

W oknie dialogowym Opublikuj widoczne są informacje o terminie ostatniej publikacji konkretnej aplikacji do przestrzeni zarządzanej. Aplikację można zaktualizować w przestrzeni zarządzanej poprzez jej ponowne opublikowanie do tej przestrzeni.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij w aplikacji i wybierz opcję Opublikuj.
 2. Wybierz przestrzenie zarządzane.

 3. Opcjonalnie zmień Opis i Znaczniki aplikacji.
 4. Kliknij polecenie Opublikuj.

Zmiana właścicieli aplikacji

W przestrzeniach zarządzanych członkowie z uprawnieniem Jest właścicielem lub Może zarządzać mogą zmieniać właścicieli aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij w aplikacji i wybierz polecenie Zmień właściciela.
 2. Wybierz nowego właściciela i kliknij przycisk Zapisz.

Przeładowywanie aplikacji w przestrzeniach zarządzanych

Właściciele przestrzeni i użytkownicy z uprawnieniami Może zarządzać mogą ręcznie przeładowywać aplikacje i tworzyć zaplanowane przeładowania aplikacji w przestrzeni. Więcej informacji można znaleźć w temacie Ładowanie danych aplikacji w hubie w chmurze.

Publikowanie arkuszy, zakładek i narracji w Społeczności w aplikacjach w przestrzeniach zarządzanych

W zależności od uprawnień dotyczących przestrzeni zarządzanej można dodawać zawartość do aplikacji w tej przestrzeni. Nowa zawartość jest zawsze prywatna. Elementy prywatne są widoczne tylko dla ich właściciela. Treść można udostępnić, publikując ją w Społeczności. Treści udostępnione w aplikacjach w przestrzeniach zarządzanych są dodawane do sekcji Społeczność. W przeglądzie aplikacji można opublikować treści w Społeczności lub ponownie określić je jako prywatne.

Publikowanie arkuszy w Społeczności

Podane informacje dotyczą arkuszy, zakładek i narracji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację w przeglądzie aplikacji.
 2. W sekcji Moje arkusze znajdź arkusz, który chcesz udostępnić.
 3. Arkusz kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Publikuj.

Ustawienie prywatności arkuszy Społecznościowych

Podane informacje dotyczą arkuszy, zakładek i narracji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację w przeglądzie aplikacji.
 2. W sekcji Moje arkusze znajdź arkusz, który chcesz udostępnić.
 3. Arkusz kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Nie publikuj.

Usuwanie aplikacji w przestrzeniach zarządzanych

Usunięcie aplikacji w przestrzeni zarządzanej powoduje usunięcie tej aplikacji z przestrzeni. Usuniętej aplikacji nie można ponownie opublikować. Użytkownik z uprawnieniem Może publikować musi ponownie opublikować aplikację w przestrzeni zarządzanej.

Wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij w aplikacji i wybierz polecenie Usuń.