Przeskocz do zawartości głównej

Widok arkusza

W arkuszach można eksplorować i analizować dane oraz wnioskować na ich temat. Podczas tworzenia aplikacji można tam również tworzyć, opracowywać i porządkować wizualizacje.

Widok arkusza obejmuje trzy sekcje: pasek narzędzi, narzędzie selekcji i arkusz. Podczas edycji arkusza panele są dostępne po obu stronach arkusza, ale nie będą one wykorzystane podczas tego kursu.

Widok arkusza w aplikacji

Sheet view with visualizations.

W następującej tabeli przedstawiono główne elementy arkusza.

Główne obszary widoku arkusza
Element interfejsu użytkownika Opisu
A: Pasek narzędzi

Pasek narzędzi zawiera opcje nawigacji w arkuszu i aplikacji.

B: Pasek selekcji

Pasek selekcji zawiera opcje dokonywania selekcji w danych i usuwania tych selekcji oraz wyszukiwania danych.

Ponadto na pasku selekcji wyświetlane są wszystkie dokonane selekcje.

C: Arkusz Arkusz to miejsce interakcji z wizualizacjami.

D: Rejestrowanie migawek, menu Eksploracja, pełny ekran

Zrób migawkę swojego wykresu, zmień niektóre właściwości wykresu w menu Eksploracja lub wyświetl wykres w trybie pełnoekranowym. Aktywuj kursorem wykres, aby wyświetlić menu.

Menu opcji

Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu opcji.

W zależności od tego, czy edytujesz, czy analizujesz (przeglądasz) wykresy w aplikacji, a także w zależności od uprawnień nadanych Ci przez administratora niektóre opcje mogą być niedostępne.

Menu opcji

Options menu

Menu wygląda inaczej, jeśli na obsługiwanym urządzeniu włączony jest tryb ekranu dotykowego. Tryb ekranu dotykowego można wyłączyć w menu globalnym.