Przeskocz do zawartości głównej
Udzielanie dostępu do arkuszy, zakładek i narracji

NA TEJ STRONIE

Udzielanie dostępu do arkuszy, zakładek i narracji

W przeglądzie aplikacji arkusze, zakładki i narracje można ustawić jako publiczne lub prywatne. Można również zmienić kolejność arkuszy i narracji.

Nowe elementy dodawane do przeglądu aplikacji są zawsze prywatne. Elementy prywatne są widoczne tylko dla ich właściciela. Publiczne arkusze, zakładki i narracje są widoczne dla każdego. Jeśli ustawisz element jako publiczny, wówczas nie jesteś już jego właścicielem. Jeśli ustawisz element jako prywatny, wówczas stajesz się jego właścicielem.

Kolejność arkuszy i narracji można zmieniać, przeciągając je.

InformacjaJeśli nie możesz przeciągać arkuszy, aby zmieniać ich kolejność, wyłącz w menu globalnym Tryb ekranu dotykowego.

Ustawianie arkusza jako publicznego

Podane informacje dotyczą arkuszy, zakładek i narracji.

Do the following:

  1. Otwórz aplikację w przeglądzie aplikacji.
  2. W obszarze Moje arkusze znajdź arkusz, który chcesz ustawić jako publiczny.
  3. Prawym przyciskiem myszy kliknij arkusz i z listy rozwijanej wybierz opcję Ustaw jako publiczne.

    Using the dropdown to make a sheet public.

Po wykonaniu tej czynności Twój arkusz staje się publiczny. Nie jesteś już jego właścicielem.

Ustawianie narracji jako prywatnej

Podane informacje dotyczą arkuszy, zakładek i narracji.

Do the following:

  1. Otwórz aplikację w przeglądzie aplikacji.
  2. W obszarze Narracje publiczne odszukaj narrację, którą chcesz ustawić jako prywatną.
  3. Prawym przyciskiem myszy kliknij narrację i z listy rozwijanej wybierz opcję Ustaw jako prywatne.

    Using the dropdown to make a story private.

Po wykonaniu tej czynności stajesz się właścicielem narracji.