Przeskocz do zawartości głównej

Dokonywanie selekcji

Podczas korzystania z aplikacji dokonuje się selekcji w celu ograniczenia zestawu danych i skupienia się na określonych wartościach. Selekcji można dokonywać w ramach niemal wszystkich wizualizacji, a w wielu przypadkach można to robić na różny sposób.

Zasadniczo, aby dokonać selekcji, należy klikać lub rysować. W przypadku klikania po każdym kliknięciu zaznaczana jest jedna wartość. W przypadku rysowania jednocześnie zaznaczanych jest wiele wartości. Nie wszystkie metody selekcji są dostępne dla poszczególnych wizualizacji, ale różnorodność opcji sprawia, że zawsze można znaleźć odpowiedni sposób na dokonanie selekcji.

Selekcja za pomocą kliknięcia

Na poniższym wykresie kołowym kliknięty, i przez to wybrany, został sektor Nordic . Pozostałe wartości są wyszarzone. Możesz potwierdzić wybór, klikając Checkmark lub klikając poza wizualizacją.

Wybrano sektor Nordic

Pie chart with one sector selected.

Selekcja za pomocą rysowania

Aby jednocześnie zaznaczyć kilka wartości, należy narysować odręczną linię. Aby usunąć selekcję wartości, należy kliknąć każdą z nich, jedna po drugiej. Aby aktywować funkcję selekcji za pomocą rysowania, kliknij wewnątrz obszaru wizualizacji, a następnie kliknij Lassolub podczas dokonywania wyboru trzymaj wciśnięty klawisz Shift.

Wykres słupkowy z wybranymi pozycjami Nordic, USA i Japan

Bar chart with three bars selected using draw selection.

Na listach i tabelach można narysować linię przechodzącą przez kilka wartości, aby je zaznaczyć.

Panel filtrowania z wybranymi pozycjami Germany, Japan i Nordic

Selekcja zakresów

Aby dokonać selekcji, należy narysować linię wzdłuż osi Y lub osi X, poza obszarem wykresu. W przypadku osi z wartościami miar, można również kliknąć bąbelek zakresu, aby podać konkretną wartość liczbową.

Wykres kombi z wyborami dokonanymi za pomocą funkcji wyboru zakresów

Bar chart with four bars selected.

Wykres liniowy z wyborami dokonanymi za pomocą funkcji wyboru zakresów

Line chart with range selections made.

Selekcja za pomocą lassa

Aby zarejestrować i wybrać punkty danych, należy odręcznie narysować okrąg. Aby usunąć selekcję wartości, należy kliknąć każdą z nich, jedna po drugiej. Aby aktywować zaznaczenie lasso, kliknij wewnątrz obszaru wizualizacji, a następnie kliknij Lassolub podczas dokonywania wyboru trzymaj wciśnięty klawisz Shift.

Selekcja wartości na wykresie punktowym wykonana za pomocą lassa

Scatter plot with lasso selection.

Selekcja za pomocą legendy

Aby wybrać wartości, można kliknąć elementy legendy.

Wykres kołowy z wybranymi wycinkami Nordic, Germany i UK

Pie chart with three sectors selected.

Selekcja za pomocą etykiet

Aby zaznaczyć odpowiednie wartości, należy kliknąć etykiety wymiarów (na tym przykładzie 2012, 2013 i 2014). Na tym przykładzie wartości wymiarów są pogrupowane, kliknięcie danego roku dla danego kraju spowoduje automatyczne wybranie wszystkich wartości dla tego kraju.

Wykres słupkowy z selekcją za pomocą etykiety 2011, 2012 i 2013. Kliknięcie dowolnego roku wybiera całą grupę.

Bar chart with a label selected.