Przeskocz do zawartości głównej

Przekształcanie danych

Przed użyciem danych w aplikacji można je przekształcać i obsługiwać w edytorze ładowania danych.

Jedną z zalet manipulowania danymi jest możliwość określenia, że ładowany jest tylko podzbiór danych z pliku, np. kilka kolumn z tabeli, co ułatwia obsługę danych. Dane można również załadować więcej niż raz, aby podzielić dane pierwotne na kilka nowych tabel logicznych. Możliwe jest również załadowanie danych z więcej niż jednego źródła oraz scalenie ich w jedną tabelę w programie Qlik Sense.

W poniższych ćwiczenia pokazano sposoby ładowania danych za pomocą prefiksu Crosstable. Dowiesz się również, jak łączyć tabele, używać funkcji międzywierszowych, takich jak Peek i Previous, a także jak ładować ten sam wiersz kilka razy przy użyciu opcji While Load.