Przeskocz do zawartości głównej

Zmiana nazw pól

NA TEJ STRONIE

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE

Zmiana nazw pól

Czasami konieczna jest zmiana nazw pól w celu uzyskania żądanych powiązań. Istnieją trzy główne powody zmiany nazw pól:

 • Dwa pola o identycznym znaczeniu mają różne nazwy:
  • pole ID w tabeli Customers,
  • pole CustomerID w tabeli Orders,

  Oba pola dotyczą indywidualnego identyfikatora klienta i powinny mieć taką samą nazwę, na przykład CustomerID.

 • Dwa pola o różnym znaczeniu mają taką samą nazwę:
  • pole Date w tabeli Invoices,
  • pole Date w tabeli Orders,

  Wskazana byłaby zmiana nazwy tych pól, na przykład na InvoiceDate i OrderDate.

 • W bazie danych mogą występować błędy pisowni lub zapisy według różnych konwencji użycia małych i wielkich liter.

Nazwy pól można zmieniać w skrypcie, więc nie ma potrzeby modyfikowania pierwotnych danych. Na przykładach pokazano dwa różne sposoby zmiany nazw pól.

Example 1: Przy użyciu instrukcji alias

Instrukcję LOAD lub SELECT może poprzedzać instrukcja alias.

Alias ID as CustomerID;

LOAD * from Customer.csv;

Example 2: Przy użyciu określnika as

Instrukcja LOAD lub SELECT może zawierać określnik as.

LOAD ID as CustomerID, Name, Address, Zip, City, State from Customer.csv;

See also