Przeskocz do zawartości głównej

CreateSearchIndexOnReload

Ta zmienna określa, czy podczas przeładowania danych mają być tworzone pliki indeksów wyszukiwania.

Syntax:  

CreateSearchIndexOnReload

 

Można określić, czy pliki indeksu wyszukiwania powinny być tworzone podczas przeładowania danych, czy po wysłaniu przez użytkownika pierwszego żądania wyszukiwania. Zaletą tworzenia plików indeksów wyszukiwania podczas przeładowania danych jest skrócenie czasu oczekiwania podczas pierwszego wyszukiwania prowadzonego przez użytkownika. Wadą jest wydłużenie czasu przeładowania danych o czas potrzebny na utworzenie indeksu — należy zrównoważyć te aspekty.

Jeśli ta zmienna zostanie pominięta, pliki indeksów wyszukiwania nie będą tworzone podczas przeładowania danych.

InformacjaW przypadku aplikacji sesji pliki indeksów wyszukiwania nie będą tworzone podczas przeładowania danych bez względu na ustawienie tej zmiennej.

Example 1: Tworzenie plików indeksów wyszukiwania podczas przeładowania danych

set CreateSearchIndexOnReload=1;

Example 2: Tworzenie plików indeksów wyszukiwania po pierwszym żądaniu wyszukiwania

set CreateSearchIndexOnReload=0;