Przeskocz do zawartości głównej
Outer

NA TEJ STRONIE

Outer

Aby określić sprzężenie zewnętrzne, jawny prefiks Join może być poprzedzony prefiksem Outer. W połączeniu zewnętrznym generowane są wszystkie kombinacje między dwoma tabelami. Otrzymana tabela zawiera zatem kombinacje wartości pól z tabel samych danych, gdzie łączące wartości pola są reprezentowane w jednej lub obu tabelach. Aby określić sprzężenie zewnętrzne, jawny prefiks Join może być poprzedzony prefiksem Outer. W sprzężeniu zewnętrznym tabela docelowa będzie zawierać wszystkie wartości z obu tabel nieprzetworzonych, gdy łączące wartości pola są reprezentowane w jednej tabeli lub obu tabelach. Słowo Outer jest opcjonalne i stanowi domyślny typ sprzężenia używany w sytuacji, gdy nie określono prefiksu sprzężenia.

Syntax:  

Outer Join [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
tablename Tabela nazwana, która ma być porównana do załadowanej tabeli.
loadstatementlub selectstatement Instrukcja LOAD lub SELECT dla załadowanej tabeli.

Example:  

Table1
Column1 Column2

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Table2
Column1 Column2

A

C

1

xx

4

yy

SQL SELECT * from table1;

join SQL SELECT * from table2;

OR

SQL SELECT * from table1;

outer join SQL SELECT * from table2;

Tabela połączona
Column1 Column2 Column3

A

B

C

1

aa

xx

2

cc

-

3

ee

-

4

-

yy

See also