Przeskocz do zawartości głównej
Add

NA TEJ STRONIE

Add

Prefiks add można dodać do każdej instrukcji LOAD, SELECT lub map...using w skrypcie. Ma on znaczenie tylko wtedy, gdy wykonywane są przeładowania częściowe.

InformacjaCzęściowe przeładowanie jest aktualnie obsługiwane tylko w przypadku użycia Qlik Engine JSON API.

Syntax:  

Add [only] (loadstatement | selectstatement | mapstatement)

 

Podczas częściowego przeładowania tabela Qlik Sense o nazwie wygenerowanej przez instrukcję add LOAD/add SELECT (o ile taka tabela istnieje) zostanie dołączona do wyniku instrukcji add LOAD/add SELECT. Nie jest wykonywane sprawdzanie duplikatów, instrukcja z prefiksem add zazwyczaj zawiera bowiem kwalifikator distinct lub klauzulę where eliminującą duplikaty. W przypadku instrukcjimap...using mapowanie jest przeprowadzane również podczas częściowego wykonywania skryptu.

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
only Opcjonalny kwalifikator wskazujący, że instrukcja ma być ignorowana podczas normalnego (nieczęściowego) przeładowania.