Przeskocz do zawartości głównej

Operatory bitowe

Wszystkie operatory bitowe dokonują konwersji (obcięcia) operandów na liczby całkowite ze znakiem (32-bitowe) i zwracają wynik w taki sam sposób. Wszystkie operacje są wykonywane na poszczególnych bitach. Jeśli operandu nie można zinterpretować jako liczby, operacja zwróci wartość NULL.

Operatory bitowe
Operator Pełna nazwa Opisu
bitnot Odwrotność bitowa.

Operator jednoargumentowy. Operacja zwraca logiczną odwrotność operandu obliczoną na poszczególnych bitach.

Example:  

bitnot 17 zwraca -18

bitand Bitowy operator AND.

Operacja zwraca wartość logicznej operacji AND na operandach obliczoną na poszczególnych bitach.

Example:  

17 bitand 7 zwraca 1

bitor Bitowy operator OR.

Operacja zwraca wartość logicznej operacji OR na operandach obliczoną na poszczególnych bitach.

Example:  

17 bitor 7 zwraca 23

bitxor Bitowy operator XOR.

Operacja zwraca wartość logicznej operacji XOR na operandach obliczoną na poszczególnych bitach.

Example:  

17 bitxor 7 zwraca 22

>> Przesunięcie bitów w prawo.

Operacja zwraca wartość pierwszego operandu przesuniętą w prawo. Liczba kroków jest określana w drugim operandzie.

Example:  

8 >> 2 zwraca 2

<< Przesunięcie bitów w lewo.

Operacja zwraca wartość pierwszego operandu przesuniętą w lewo. Liczba kroków jest określana w drugim operandzie.

Example:  

8 << 2 zwraca 32