Przeskocz do zawartości głównej

Time#

— funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Time#() ocenia wyrażenie jako wartość czasu w formacie czasu ustawionym w skrypcie ładowania danych lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków..

Syntax:  

time#(text[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
text

Tekstowy ciąg znaków do oceny.

format

Ciąg znaków opisujący format przetwarzanego ciągu tekstowego. W przypadku pominięcia użyty jest krótki format daty, format godziny i separator dziesiętny ustawiony w systemie operacyjnym.

Konwencje formatów liczb i godzin

Example:  

  • Domyślne ustawienie formatu godziny 1: hh:mm:ss
  • Domyślne ustawienie formatu godziny 2: hh.mm.ss

time#( A )
gdzie A=09:00:00

Wyniki
Wyniki Ustawienie 1 Ustawienie 2
Ciąg znaków:

09:00:00

09:00:00

Liczba:

0.375

-

Example:  

  • Domyślne ustawienie formatu godziny 1: hh:mm:ss
  • Domyślne ustawienie formatu godziny 2: hh.mm.ss

time#( A, 'hh.mm' )
,gdzie A=09,00

Wyniki
Wyniki Ustawienie 1 Ustawienie 2
Ciąg znaków:

09.00

09.00

Liczba:

0.375

0.375