Przeskocz do zawartości głównej

Num#

— funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Num#() konwertuje ciąg znaków na wartość liczbową w formacie liczb ustawionym w skrypcie ładowania danych lub systemie operacyjnym. Parametrami opcjonalnymi są niestandardowe symbole separatora dziesiętnego i separatora tysięcy.

Syntax:  

Num#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])

Return data type: dual

Arguments:   

Argumenty
Argument Opis
text

Tekstowy ciąg znaków do oceny.

format Ciąg znaków opisujący sposób formatowania otrzymywanego ciągu daty. W przypadku pominięcia zostanie użyty format liczb ustawiony w systemie operacyjnym.
dec_sep Ciąg znaków określający separator dziesiętny. W przypadku pominięcia zostanie użyta wartość DecimalSep ustawiona w skrypcie ładowania danych.
thou_sep Ciąg znaków określający separator tysięcy. W przypadku pominięcia zostanie użyta wartość ThousandSep ustawiona w skrypcie ładowania danych.