Przeskocz do zawartości głównej

Interval#

— funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Interval#() ocenia wyrażenie tekstowe jako interwał czasowy w formacie ustawionym domyślnie w systemie operacyjnym albo w formacie określonym w ewentualnym drugim argumencie.

Syntax:  

Interval#(text[, format])

Return data type: dual

Arguments:   

Argumenty
Argument Opis
text

Tekstowy ciąg znaków do oceny.

format

Ciąg znaków opisujący spodziewany format danych wejściowych, który ma być użyty podczas konwertowania tego ciągu na interwał liczbowy.

W przypadku pominięcia użyty jest krótki format daty, format godziny i separator dziesiętny ustawiony w systemie operacyjnym.

Funkcja interval# konwertuje tekstowy interwał czasowy na jego ekwiwalent liczbowy.

Dowiedz się więcej