Przeskocz do zawartości głównej

Date#

— funkcja skryptu i funkcja wykresu

Date# ocenia wyrażenie jako datę w formacie określonym w ewentualnym drugim argumencie.

Syntax:  

Date#(text[, format])

Return data type: dual

Arguments:   

Argumenty
Argument Opis
text

Tekstowy ciąg znaków do oceny.

format

Ciąg znaków opisujący format przetwarzanego ciągu tekstowego. Jeśli zostanie pominięty, wówczas będzie używany format daty ustawiony w zmiennych systemowych w skrypcie ładowania danych lub w systemie operacyjnym.

Konwencje formatów liczb i godzin