Przeskocz do zawartości głównej

Text — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Text() wymusza traktowanie wyrażenia jako tekstu, nawet jeśli możliwa jest jego interpretacja liczbowa.

Syntax:  

Text (expr)

Return data type: dual

Example:  

Text( A )
,gdzie A=1234

Wyniki
Ciąg znaków Liczba
1234

-

Example:  

Text( pi( ) )

Wyniki
Ciąg znaków Liczba
3.1415926535898

-