Przeskocz do zawartości głównej

Num — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Num() formatuje wyrażenie liczbowo w formacie liczbowym ustawionym w zmiennych systemowych w skrypcie ładowania danych lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków oraz opcjonalny separator dziesiętny i separator tysięcy.

Syntax:  

Num(number[, format[, dec_sep [, thou_sep]]])

Return data type: dual

Funkcja Num zwraca wartość podwójną z ciągiem i wartością liczbową. Funkcja pobiera wartość liczbową wyrażenia wejściowego i generuje ciąg reprezentujący liczbę.

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
number

Liczba do sformatowania.

format Ciąg opisujący sposób formatowania otrzymywanego ciągu. W przypadku pominięcia zostanie użyty format liczb ustawiony w systemie operacyjnym.
dec_sep Ciąg znaków określający separator dziesiętny. W przypadku pominięcia zostanie użyta wartość MoneyDecimalSep ustawiona w skrypcie ładowania danych.
thou_sep Ciąg znaków określający separator tysięcy. W przypadku pominięcia zostanie użyta wartość MoneyThousandSep ustawiona w skrypcie ładowania danych.