Przeskocz do zawartości głównej

Money — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Money() formatuje wyrażenie liczbowo jako wartość pieniężną w formacie ustawionym w zmiennych systemowych w skrypcie ładowania danych lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków oraz opcjonalny separator dziesiętny i separator tysięcy.

Syntax:  

Money(number[, format[, dec_sep[, thou_sep]]])

Return data type: dual

Arguments:   

Argumenty
Argument Opis
number

Liczba do sformatowania.

format Ciąg znaków opisujący sposób formatowania otrzymywanego ciągu waluty.
dec_sep Ciąg znaków określający separator dziesiętny.
thou_sep Ciąg znaków określający separator tysięcy.

W przypadku pominięcia argumentów 2–4 zostanie użyty format waluty ustawiony w systemie operacyjnym.