Przeskocz do zawartości głównej

Date — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Date() formatuje wyrażenie jako datę przy użyciu formatu skonfigurowanego w zmiennych systemowych w skrypcie ładowania danych, systemie operacyjnym lub ewentualnie w formacie ciągu znaków.

Syntax:  

Date(number[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
number Liczba do sformatowania.
format Ciąg znaków opisujący format otrzymywanego ciągu. Jeśli ciąg znaków formatu nie zostanie podany, wówczas będzie używany format daty ustawiony w zmiennych systemowych w skrypcie ładowania danych lub w systemie operacyjnym.