Przeskocz do zawartości głównej

yeartodate — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja sprawdza, czy wejściowy znacznik czasu przypada w roku daty dnia, w którym skrypt został ostatnio załadowany, i zwraca True, jeśli przypada, a False, jeśli nie przypada.

Syntax:  

YearToDate(timestamp[ , yearoffset [ , firstmonth [ , todaydate] ] ])

 

Return data type: wartość logiczna

Jeśli żaden z parametrów opcjonalnych nie jest używany, wówczas data od początku roku oznacza dowolną datę w ciągu roku kalendarzowego od 1 stycznia aż do daty ostatniego wykonania skryptu włącznie.

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
timestamp Znacznik czasu do oceny — na przykład „2012-10-12”.
yearoffset

Po określeniu wartości yearoffset parametr yeartodate zwraca wartość True dla tego samego okresu w innym roku. Ujemna wartość yearoffset wskazuje poprzedni rok, a dodatnie przesunięcie — przyszły rok. Najnowszą datę od początku roku uzyskuje się przez określenie yearoffset = -1. W przypadku pominięcia przyjmuje się wartość 0.

firstmonth

Przez określenie wartości firstmonth z zakresu od 1 do 12 (1 w przypadku pominięcia) można przesunąć początek roku do pierwszego dnia dowolnego miesiąca. Na przykład w celu ustalenia roku obrotowego z początkiem 1 maja należy określić firstmonth = 5.

todaydate Określenie parametru todaydate (w przypadku pominięcia jest to znacznik czasu ostatniego wykonania skryptu) umożliwia przeniesienie dnia używanego jako górna granica okresu.