Przeskocz do zawartości głównej

yearend — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy ostatniego dnia roku zawierającego wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.

Syntax:  

YearEnd( date[, period_no[, first_month_of_year = 1]])

Return data type: dual

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
date Data do oceny.
period_no period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza rok, który zawiera datę date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają lata poprzednie, a wartości dodatnie — lata następne.
first_month_of_year Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

Example:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

W tym przykładzie wyszukiwany jest ostatni dzień roku każdej daty faktury w tabeli, gdzie pierwszy miesiąc w roku jest określony jako miesiąc 4.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

YearEnd(InvDate, 0, 4) AS YrEnd

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Otrzymana tabela zawiera pierwotne daty i kolumnę ze zwracaną wartością funkcji yearend(). Można wyświetlić pełny znacznik czasu, określając formatowanie w panelu właściwości.

Tabela wynikowa
   
InvDate YrEnd
28/03/2012 31/03/2011
10/12/2012 31/03/2012
5/2/2013 31/03/2013
31/3/2013 31/03/2013
19/5/2013 31/03/2014
15/9/2013 31/03/2014
11/12/2013 31/03/2014
2/3/2014 31/03/2014
14/5/2014 31/03/2015
13/6/2014 31/03/2015
7/7/2014 31/03/2015
4/8/2014 31/03/2015