Przeskocz do zawartości głównej

weekend — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy ostatniego dnia (niedzieli) tygodnia kalendarzowego zawierającego datę date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat ustawiony w skrypcie.

Syntax:  

WeekEnd(date [, period_no[, first_week_day]])

Return data type: dual

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
date Data do oceny.
period_no shift jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza tydzień, który zawiera datę date. Wartości ujemne parametru shift oznaczają poprzednie tygodnie, a wartości dodatnie — tygodnie następne.
first_week_day

Określa dzień początku tygodnia. Jeśli ten argument zostanie pominięty, wówczas zostanie użyta wartość zmiennej FirstWeekDay.

Możliwe wartości argumentu first_week_day są następujące:

  • 0 dla poniedziałku
  • 1 dla wtorku
  • 2 dla środy
  • 3 dla czwartku
  • 4 dla piątku
  • 5 dla soboty
  • 6 dla niedzieli

FirstWeekDay

Example:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Na tym przykładzie wyszukiwany jest ostatni dzień tygodnia następującego po tygodniu każdej daty faktury w tabeli.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

WeekEnd(InvDate, 1) AS WkEnd

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Otrzymana tabela zawiera pierwotne daty i kolumnę ze zwracaną wartością funkcji weekend(). Można wyświetlić pełny znacznik czasu, określając formatowanie w panelu właściwości.

Tabela wynikowa
   
InvDate WkEnd
28/03/2012 08/04/2012
10/12/2012 23/12/2012
5/2/2013 17/02/2013
31/3/2013 07/04/2013
19/5/2013 26/05/2013
15/9/2013 22/09/2013
11/12/2013 22/12/2013
2/3/2014 09/03/2014
14/5/2014 25/05/2014
13/6/2014 22/06/2014
7/7/2014 20/07/2014
4/8/2014 17/08/2014