Przeskocz do zawartości głównej

quarterstart — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy kwartału zawierającego wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.

Syntax:  

QuarterStart(date[, period_no[, first_month_of_year]])

Return data type: dual

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
date Data do oceny.
period_no period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza kwartał, który zawiera datę date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają kwartały poprzednie, a wartości dodatnie — kwartały następne.
first_month_of_year Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.