Przeskocz do zawartości głównej

now — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca znacznik bieżącego czasu z zegara systemowego. Wartością domyślną jest 1.

Syntax:  

now([ timer_mode])

Return data type: dual

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
timer_mode

Może przyjmować następujące wartości:

0 (czas ostatnio zakończonego ładowania danych)
1 (czas w momencie wywołania funkcji)
2 (czas w momencie otwarcia aplikacji)

InformacjaW przypadku użycia funkcji w skrypcie ładowania danych parametr timer_mode=0 da wynik będący czasem ostatnio zakończonego ładowania danych, z kolei parametr timer_mode=1 zwróci czas wywołania funkcji w bieżącym ładowaniu danych.

Examples and results:  

Przykłady skryptów
Przykład Wynik

now( 0)

Zwraca czas zakończenia ostatniego ładowania danych.

now( 1)

W przypadku użycia w wyrażeniu wizualizacji zwraca czas wywołania funkcji.

W przypadku użycia w skrypcie ładowania danych zwraca czas wywołania funkcji w bieżącym ładowaniu danych.

now( 2)

Zwraca czas otwarcia aplikacji.