Przeskocz do zawartości głównej

networkdays — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja networkdays zwraca liczbę dni roboczych (poniedziałek–piątek) od start_date do end_date włącznie z uwzględnieniem opcjonalnych dni wolnych (holiday).

Syntax:  

networkdays (start_date, end_date [, holiday])

Return data type: integer

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
start_date Data rozpoczęcia do oceny.
end_date Data zakończenia do oceny.
holiday

Okresy wolne od pracy wyłączane z dni roboczych. Okres wolny od pracy podaje się jako datę początkową i datę końcową rozdzielone przecinkiem.

Example: '25/12/2013', '26/12/2013'

Można określić kilka okresów wolnych od pracy, rozdzielając je przecinkami.

Example: '25/12/2013', '26/12/2013', '31/12/2013', '01/01/2014'