Przeskocz do zawartości głównej

localtime — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca znacznik bieżącego czasu z zegara systemowego dla podanej strefy czasowej.

Syntax:  

LocalTime([timezone [, ignoreDST ]])

Return data type: dual

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
timezone

timezone określa się jako ciąg znaków zawierający dowolne miejsca geograficzne wymienione w sekcji Time Zone w Windows Control Panel w odniesieniu do Date and Time lub jako ciąg znaków w formacie „GMT+hh:mm”.

Jeśli nie określono żadnej strefy czasowej, wówczas zwrócony zostanie czas lokalny.

ignoreDST Jeśli ignoreDST ma wartość –1 (True), czas letni będzie ignorowany.

Examples and results:  

Poniższe przykłady opierają się na funkcji wywoływanej w dniu 2014-10-22 12:54:47 czasu lokalnego, w lokalnej strefie czasowej GMT+01:00.

Przykłady skryptów
Przykład Wynik

localtime ()

Zwraca czas lokalny 2014-10-22 12:54:47.

localtime ('London')

Zwraca czas lokalny w Londynie, 2014-10-22 11:54:47.

localtime ('GMT+02:00')

Zwraca czas lokalny w strefie czasowej GMT+02:00, 2014-10-22 13:54:47.

localtime ('Paris','-1')

Zwraca czas lokalny w Paryżu bez uwzględniania czasu letniego, 2014-10-22 11:54:47.