Przeskocz do zawartości głównej

dayend — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu dla ostatniej milisekundy dnia określonego przez parametr time. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format TimestampFormat skonfigurowany w skrypcie.

Syntax:  

DayEnd(time[, [period_no[, day_start]])

Return data type: dual

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
time Znacznik czasu do oceny.
period_no Parametr period_no jest liczbą całkowitą lub wyrażeniem, którego wynikiem jest liczba całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje dzień zawierający wartość time. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają dni poprzednie, a wartości dodatnie — dni następne.
day_start Aby określić dni, które nie zaczynają się o północy, należy wskazać przesunięcie w postaci części dnia w parametrze day_start. Na przykład np. 0,125 będzie oznaczać godzinę trzecią rano.