Przeskocz do zawartości głównej

addmonths — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca datę występującą n miesięcy po dacie startdate lub, jeśli n jest wartością ujemną, n miesięcy przed datą startdate.

Syntax:  

AddMonths(startdate, n , [ , mode])

Return data type: dual

Funkcja AddMonths zwraca wartość podwójną z ciągiem i wartością liczbową. Funkcja pobiera wartość liczbową wyrażenia wejściowego i generuje ciąg reprezentujący liczbę. Ciąg jest wyświetlany, a wartość liczbowa jest używana we wszystkich obliczeniach liczbowych i operacjach sortowania.

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
startdate Data rozpoczęcia jako znacznik czasu, na przykład „2012-10-12”.
n Liczba miesięcy jako dodatnia lub ujemna liczba całkowita.
mode Określa, czy miesiąc jest dodawany względem początku miesiąca, czy końca miesiąca. Trybem domyślnym jest 0 w przypadku operacji dodawania względem początku miesiąca. W przypadku operacji dodawania względem końca miesiąca należy ustawić tryb na 1. Jeśli tryb jest ustawiony na 1, a datą wejściową jest 28. lub data późniejsza, wówczas funkcja sprawdza, ile dni zostało do osiągnięcia końca miesiąca od daty startdate. Taka sama liczba dni do końca miesiąca jest ustawiana w odniesieniu do zwróconej daty.