Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Funkcje agregacji

Rodzina funkcji określanych jako funkcje agregacji składa się z funkcji pobierających wiele wartości pola jako dane wejściowe i zwracających jeden wynik. Agregacja jest natomiast definiowana przez wymiar wykresu lub klauzulę group by w skrypcie. Do funkcji agregacji należą: Sum(), Count(), Min(), Max() i wiele innych.

Większość funkcji agregacji może być użyta zarówno w skrypcie ładowania danych, jak i w wyrażeniach wykresu, ale różnią się one składnią.

Używanie funkcji agregacji w skrypcie ładowania danych

Funkcje agregacji mogą być użyte wyłącznie wewnątrz instrukcji LOAD .

Używanie funkcji agregacji w wyrażeniach wykresu

Wyrażenie argumentu jednej funkcji agregacji nie może zawierać innej funkcji agregacji.

Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.

Funkcja agregacji wykonuje agregacje na zestawie możliwych rekordów zdefiniowanym przez selekcję. Można jednak zdefiniować alternatywny zestaw rekordów za pomocą wyrażenia set w analizie zestawów.

Analiza zestawów i wyrażenia zestawów

Dowiedz się więcej