Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

QlikView w Qlik Sense Enterprise on Kubernetes

Aplikacje QlikView można przesyłać i uzyskiwać do nich dostęp w hubie w chmurze Qlik Sense. Aplikacje QlikView można również udostępniać innym użytkownikom, publikując je w przestrzeniach.

Aplikacje Aplikacje QlikView są kompatybilne z Qlik Sense Enterprise on Kubernetes. Użytkownicy QlikView, którzy chcą korzystać z aplikacji QlikView w środowisku w chmurze, muszą dysponować jednolitą licencją. Licencja jednolita stała się dostępna od wydań April 2019 QlikView i Qlik Sense.

Więcej informacji na temat licencjonowania QlikView zawarto w temacie Licencjonowanie QlikView (tylko w języku angielskim).

Aplikacje QlikView można dodawać do huba w chmurze na następujące sposoby:

InformacjaW Qlik Sense Business można przesyłać tylko dokumenty QlikView.

Publikowanie aplikacji i łączy QlikView

Aplikacje QlikView działają tak samo jak aplikacje Qlik Sense, ale ich interfejs jest inny i zapewniają dostęp do innych funkcji. W środowisku w chmurze aplikacje QlikView są przeznaczone tylko do przeglądania. Użytkownicy mogą przeglądać wizualizacje w aplikacji, ale nie mogą edytować aplikacji ani dodawać do niej własnych arkuszy. Aplikacje QlikView można udostępniać innym użytkownikom, dodając je do przestrzeni zarządzanych i udostępnionych.

Członkowie huba w chmurze z uprawnieniami administratorów w środowisku QlikView Server mogą dystrybuować dokumenty QlikView i łącza do dokumentów do huba w chmurze. Dokumenty QlikView otwierają się bezpośrednio w hubie w chmurze.

Dokumenty i linki można publikować w Qlik Sense Enterprise on Kubernetes.

Łącza, które są publikowane w hubie w chmurze, przekierowują poza środowisko chmury, do QlikView AccessPoint, gdzie dokument QlikView jest otwarty. Użytkownik musi mieć możliwość dostępu do QlikView Server.

Publikowanie dokumentów QlikView i łączy w hubie w chmurze Qlik Sense (tylko w języku angielskim)

Członkowie huba w chmurze mogą także przesyłać aplikacje QlikView do przestrzeni osobistej w hubie w chmurze i publikować je w przestrzeniach zarządzanych lub udostępnionych. Informacje o przesyłaniu aplikacji QlikView do hubu w chmurze zawarto w temaciePrzesyłanie i udostępnianie aplikacji QlikView w hubie w chmurze Qlik Sense.

Aplikacje QlikView i dokumenty QlikView

W środowisku QlikView pliki QlikView są nazywane dokumentami i są przechowywane w formacie .qvw. W środowisku w chmurze pliki QlikView są nazywane aplikacjami i są przechowywane w formacie .qvapp. Dokument QlikView przesyłany do hubu w chmurze jest automatycznie konwertowany z formatu .qvw do .qvapp, aby zapewnić jego zgodność ze środowiskiem w chmurze. Dokumentów przekonwertowanych z formatu .qvw do .qvapp nie można przekonwertować z powrotem.

Przekonwertowanie dokumentu QlikView do postaci aplikacji QlikView pozwala członkom hubu w chmurze na otwieranie i obsługę treści QlikView w środowisku w chmurze. Konwersja jednak wymusza pewne ograniczenia funkcjonalne. Więcej informacji o obsługiwanych i nieobsługiwanych funkcjach aplikacji QlikView zawarto w temacie: Praca z aplikacjami QlikView w hubie w chmurze

Przesyłanie i udostępnianie aplikacji QlikView w hubie w chmurze Qlik Sense

Plik QlikView (.qvw) można ręcznie przesłać do hubu w chmurze Qlik Sense z folderu publikacji QlikView lub z dowolnej innej preferowanej lokalizacji w środowisku Windows. Po przesłaniu aplikacja znajduje się w przestrzeni prywatnej użytkownika. Następnie można współdzielić ją w przestrzeniach współdzielonych i opublikować w przestrzeniach zarządzanych, w których użytkownik dysponuje uprawnieniami Może publikować.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz QlikViewplik (.qvw), który chcesz przesłać do hubu w chmurze Qlik Sense.
 2. WskazówkaPliki QlikView można przesłać z dowolnej lokalizacji lokalnej lub zdalnej. Jeśli przesyłasz plik QlikView z folderu publikacji do środowiska QlikView Server, warto najpierw ponownie przesłać plik z QlikView Management Console, aby upewnić się, że jest on zaktualizowany do najnowszej wersji.
 3. W hubie w chmurze prześlij plik QlikView do swojej przestrzeni prywatnej. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz, a następnie z menu rozwijanego wybierz opcję Prześlij aplikację.

  Przesłana aplikacja jest wyświetlana w przestrzeni prywatnej.

 4. Aplikację QlikView można udostępnić innym członkom hubu w chmurze, publikując ją w przestrzeniach zarządzanych lub udostępniając ją w przestrzeniach udostępnionych.
  • Wybierz co najmniej jedną przestrzeń zarządzaną, w której chcesz opublikować aplikację QlikView. Przestrzenie zarządzane są tworzone przez administratora dzierżawy.
   Szczegółowa dokumentacja znajduje się w temacie Praca w przestrzeniach zarządzanych.
  • Wybierz przestrzeń współdzieloną, w której chcesz udostępnić aplikację QlikView. Szczegółowe informacje zawarto w temacie Praca w przestrzeniach udostępnionych.

Praca z aplikacjami QlikView w hubie w chmurze

W hubie w chmurze można obsługiwać aplikacje QlikView w taki sam sposób, jak aplikacje Qlik Sense. Aplikacje QlikView można ustawiać jako ulubione i dodawać do kolekcji. W odróżnieniu od aplikacji Qlik Sense, aplikacje QlikView hubie w chmurze są przeznaczone tylko do wyświetlania. Aplikacje QlikView można udostępniać innym użytkownikom przy użyciu przestrzeni udostępnionych. Treści udostępnione ani społecznościowe nie mogą być dodawane do nich przez innych użytkowników.

W każdej aplikacji w hubie w chmurze wyświetlana jest jej nazwa, opis, nazwa właściciela oraz data modyfikacji. Możesz kliknąć aplikację, aby ją otworzyć. Możesz kliknąć ikonę More , aby zobaczyć więcej opcji dla aplikacji, co obejmuje między innymi:

 • Szczegóły

  Wybranie opcji Szczegóły powoduje wyświetlenie przeglądu informacji o aplikacji. Podgląd zawiera daty utworzenia aplikacji i ostatniej modyfikacji. W sekcji Szczegóły widoczne są również znaczniki zastosowane w aplikacji i osoby dysponujące do niej dostępem. Można również przeglądać przestrzenie zarządzane, w których aplikacja została opublikowana.

 • Opublikuj

  Aplikacje można publikować z poziomu przestrzeni prywatnej lub udostępnionej. W celu publikowania do przestrzeni zarządzanych użytkownik musi posiadać w tych przestrzeniach uprawnienie Może publikować.

  Publikowanie aplikacji do hubów w chmurze

 • Edytuj

  Możesz zmienić nazwę aplikacji, jej opis, znaczniki oraz przestrzeń.

  Edycja szczegółów aplikacji w hubie w chmurze

 • Usuń

  Aplikację, której jesteś właścicielem, możesz usunąć w hubie w chmurze. Jeśli masz uprawnienie w przestrzeni, możesz także usunąć aplikację z przestrzeni.

  Usuwanie aplikacji

 • Otwieranie aplikacji w dodatku do przeglądarki IE

  Funkcja dostępna tylko w przeglądarce Microsoft Internet Explorer (IE). Jeśli dodatek został zainstalowany, powoduje otwarcie aplikacji w dodatku.

  Dodatek do IE to aplikacja zainstalowana w przeglądarce Internet Explorer użytkownika lokalnego. Obsługuje funkcje wyświetlania i cechy przeglądarki Internet Explorer w celu wyświetlania zawartości aplikacji QlikView w formacie możliwie zbliżonym do oryginalnego pliku qvw.

  Adres URL dzierżawy musi być dodany jako zaufana witryna w programie Internet Explorer. (Opcje internetowe > Bezpieczeństwo). Można pominąć fragment https:// adresu URL i włączyć opcję Wyświetlaj zawartość mieszaną dostępną w ustawieniach Poziom niestandardowy... w karcie Zaufane witryny.

Aplikacji QlikView nie można załadować ponownie w hubie w chmurze. Aplikacje, które zostały przesłane ręcznie do hubu w chmurze, można przekazać ponownie ze zaktualizowanymi danymi.

Obsługiwane funkcje

Oto lista obsługiwanych działań podczas otwierania aplikacji QlikView w hubie w chmurze. Obsługiwane jest standardowe użycie wszystkich obiektów i wszystkich wyrażeń.

 • Wybór, wybór możliwych, wybór wykluczonych, wybór wszystkich
 • Dostęp do sekcji
 • Działania i wyzwalacze
 • Do tyłu, do przodu
 • Przestawienie
 • Sortowanie
 • Hierarchiczność
 • Wyszukiwanie
 • Blokowanie
 • Przełączanie arkuszy
 • Odłączanie, dołączanie
 • Minimalizacja, maksymalizacja
 • Wyczyszczenie, wyczyszczenie wszystkich, wyczyszczenie pozostałych pól
 • Ustawienie odwołania
 • Stany alternatywne
 • Analiza zestawów
 • Zakładki do dokumentów
 • Dostępność i rozszerzenia GeoAnalytics

Nieobsługiwane funkcje

Poniżej znajduje się lista aktualnie nieobsługiwanych działań:

 • Dostępem do aplikacji QlikView w środowisku w chmurze zapewniają tylko licencje Analyzer i Professional.
 • Funkcje oparte na trwałości współdziel. pliku w Windows nie są obsługiwane. Na przykład: Zakładki serwerowe (utwórz, usuń, edytuj udział, prześlij jako łącze), obiekty serwerowe, utwórz nową aplikację, dodaj arkusz, nowy obiekt arkusza.
 • Nie można pobierać aplikacji QlikView z hubu w chmurze.
 • Aplikacji QlikView nie można załadować ponownie w hubie w chmurze.
 • Aplikacje QlikView w środowisku w chmurze służą tylko do odczytu. Funkcje skryptów nie są dostępne.
 • Klient AJAX i wtyczka IE są obsługiwane, ale poniższe już nie: Otwórz na serwerze i Wersja dla małych urządzeń (klienci mobilni – małe urządzenie i aplikacja mobilna).

 • Nie można zastąpić istniejącej aplikacji nową aplikacją. Z każdym nowym przesłaniem dodawana jest nowa kopia aplikacji, a poprzednia kopia nie jest usuwana, nawet jeśli obie aplikacje mają tę samą nazwę.
 • Uwagi
 • Pola wejściowe
 • Łączenie łańcuchowe dokumentów
 • Ostatni stan dokumentu
 • Współpraca w sesji
 • Makra są obsługiwane tylko w aplikacjach dystrybuowanych.

 • Alarmy
 • Opcje Eksportuj, Wyślij do programu Excel działają tylko we wtyczce IE, ale nie w kliencie AJAX.

 • Raporty (PDF) i drukowanie na żądanie (Qlik NPrinting) nie są obsługiwane. Drukowanie (HTML) działa przy użyciu wtyczki IE.

 • Kopiowanie działa tylko we wtyczce IE.

 • Udostępnianie obiektu
 • Ponowne przesyłanie; pełne i częściowe
 • Repozytorium (tylko do odczytu)
 • Właściwości (tylko do odczytu)
 • Zaawansowana analiza (rozszerzenia po stronie serwera)
 • Direct Discovery
 • Dynamiczna aktualizacja
 • Rozszerzenia Accessibility i GeoAnalytics są obsługiwane, ale nie ma innych rozszerzeń po stronie klienta (rozszerzenia strony trzeciej)

 • Łączenie w pakiety (najczęściej używane w przypadku zdjęć)
 • Obsługiwanych jest wiele języków, ale zarządzanie językami różni się od zarządzania językami w przypadku QlikView AccessPoint, patrz Zmiana języka w Qlik Sense.