Przeskocz do zawartości głównej

Klucze syntetyczne

NA TEJ STRONIE

Klucze syntetyczne

Gdy kilka tabel ma co najmniej dwa pola wspólne, implikuje to relację klucza złożonego. W programie Qlik Sense takie sytuacje są obsługiwane z wykorzystaniem kluczy syntetycznych. Wspomniane klucze to pola anonimowe reprezentujące wszystkie występujące kombinacje klucza złożonego.

Gdy kluczy złożonych jest wiele, ich automatyczne przetwarzanie w programie Qlik Sense może być problematyczne w zależności od ilości danych, struktury tabel i innych czynników. Mogą one na przykład pogarszać wydajność i zwiększać wymagania pamięciowe. Gdy występuje kilka kluczy syntetycznych zależnych od siebie nawzajem, dobrą praktyką jest usuwanie ich.

Pora załadować ostatni zestaw danych.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz Edytor ładowania danych w aplikacji Scripting Tutorial.
 2. Kliknij pozycję P, aby dodać nową sekcję skryptu.
 3. Sekcji nadaj nazwę Customers.
 4. W sekcji DataFiles dostępnej po prawej stronie kliknij przycisk Wybierz dane.

 5. Prześlij, a następnie wybierz Customers.xlsx. Zostanie otwarte okno podglądu danych.
 6. Wybierz Sheet1.
 7. Kliknij polecenie Wstaw skrypt.
 8. Kliknij polecenie Ładuj dane.
 9. Teraz w oknie postępu ładowania danych widać, że został utworzony klucz syntetyczny.

  Okno postępu ładowania danych z ostrzeżeniem o kluczu syntetycznym
  Data load progress window with synthetic key warning.

 10. Otwórz Przeglądarkę modelu danych.
 11. Utworzenie klucza syntetycznego można poznać po pojawieniu się nowej tabeli $Syn 1 Table. Zawiera ona wszystkie pola Region i Region code, które są wspólne dla połączonych tabel Sheet1 i Region. W tym przypadku jej użycie wprowadza tylko zamieszanie i niejasności w połączeniach, nie jest ona zatem pożądana.

  Przeglądarka modelu danych z kluczem syntetycznym
  Data model viewer showing synthetic key.

Usuwanie kluczy syntetycznych

Najłatwiejszym sposobem na usunięcie kluczy syntetycznych jest zmiana nazw odpowiednich pól w tabelach. Należy to zrobić na etapie ładowania danych. Poniżej zawarto opis operacji wymaganych do usunięcia klucza syntetycznego.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz Edytor ładowania danych.
 2. Kliknij sekcję Customers i usuń następujący wiersz z instrukcji LOAD:
 3. Region

 4. Kliknij polecenie Ładuj dane.
 5. Otwórz Przeglądarkę modelu danych.
 6. Klucz syntetyczny został usunięty.

  W przeglądarce modelu danych widać, że klucz syntetyczny został usunięty
  Data model viewer showing that synthetic key has been removed.