Przeskocz do zawartości głównej

Organizowanie kodu skryptu

Skrypt można podzielić na sekcje, aby nadać mu określoną strukturę. Skrypt jest wykonywany w kolejności występowania sekcji, od góry do dołu. Skrypt musi zawierać co najmniej jedną sekcję.

Sekcje Główne, Słownik i Kalendarz w edytorze ładowania danych.

Sections in the Data load editor.

Po dodaniu danych za pomocą polecenia Dodaj dane powstanie sekcja skryptu ładowania danych o tytule Sekcja automatycznie wygenerowana zawierająca kod skryptu wymagany do załadowania danych.

Więcej informacji o edycji skryptu ładowania danych zawiera sekcja Edytowanie skryptu ładowania danych.

Tworzenie nowej sekcji skryptu

Wstawianie nowych sekcji skryptu umożliwia organizowanie kodu.

Wykonaj następujące czynności:

  • Kliknij ikonę P.

Nowa sekcja zostanie wstawiona po aktualnie wybranej sekcji.

Usuwanie sekcji skryptu

Sekcję skryptu można usunąć wraz z całym zawartym w niej kodem.

InformacjaUsunięcia sekcji skryptu nie można cofnąć.

Wykonaj następujące czynności:

  • Kliknij przycisk E obok karty sekcji, aby usunąć tę sekcję. Konieczne jest potwierdzenie usunięcia.

    Sekcja została usunięta.

Zmiana nazwy sekcji skryptu

Nazwę sekcji skryptu można zmienić.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij nazwę sekcji i odpowiednio ją zmodyfikuj.
  2. Po zakończeniu naciśnij klawisz Enter lub kliknij poza sekcją.

Nazwa sekcji została zmieniona.

Zmiana kolejności sekcji skryptu

Kolejność sekcji można zmieniać, zmieniając tym samym kolejność wykonywania skryptu.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz sekcję, którą chcesz przenieść.
  2. Umieść kursor myszy na symbolu przeciągania o i przeciągnij sekcję, aby zmienić kolejność.

Sekcje są teraz ustawione w innej kolejności.