Przeskocz do zawartości głównej

Zarządzanie danymi

Zanim będzie można tworzyć wizualizacje w aplikacji Qlik Sense, należy połączyć się ze źródłem danych. Możesz przeglądać i przetwarzać dane w Menedżerze danych. Gdy będziesz gotowy, załaduj dane do aplikacji.

Nawiązywanie połączenia z danymi

Jeśli dane znajdują się w pliku na komputerze, można przesłać je do chmury za pomocą DataFiles.

Dodawanie danych z załadowanych plików danych

Jeśli dane znajdują się w bazie danych, można użyć łącznika.

Łączenie ze źródłami danych

W przypadku pracy w przestrzeni współdzielonej można dodawać pliki danych i połączenia bezpośrednio do przestrzeni współdzielonej.

Zarządzanie źródłami danych w przestrzeniach

Dodawanie i ładowanie danych

Po połączeniu danych Qlik Sense wyświetla podgląd w oknie Powiązania menedżera danych. Można dodać więcej źródeł danych, przekształcić dane i powiązać tabele.

Po zakończeniu przygotowywania danych kliknij przycisk Załaduj dane. Po wykonaniu tej czynności możesz używać danych w celu tworzenia wizualizacji w swojej aplikacji.

Dodawanie danych z nowego źródła danych

Zaawansowani użytkownicy

Ładowanie danych przy użyciu skryptu ładowania danych

Jeśli jesteś bardziej zaawansowanym użytkownikiem, możesz użyć skryptu ładowania danych.

Oto kilka rzeczy, które można wypróbować:

Spójrz na swoje dane

Wyświetlanie modelu danych

Chcesz dokładniej zajrzeć w swoje dane? Użyj przeglądarki modelu danych.

Najlepsze praktyki w zakresie modelowania danych

Oto kilka spraw, które należy uwzględnić podczas modelowania danych.

Problemy?

Zarządzanie danymi w aplikacjach za pomocą Menedżera danych

Dane można dodawać ze źródeł danych bez konieczności uczenia się języka skryptów. Można tutaj edytować selekcje danych i uzyskać pomoc dotyczącą tworzenia asocjacji danych w używanym modelu danych.

Łączenie ze źródłami danych

Połączenia do danych pozwalają na zapisywanie skrótów do często używanych źródeł danych. Program Qlik Sense zawiera łączniki umożliwiające dostęp do wielu typów źródeł danych, takich jak bazy danych, pliki CSV, arkusze kalkulacyjne Microsoft Excel, źródła internetowe, interfejs REST API, Salesforce.com i SAP. Wiele łączników do takich źródeł danych jest już wbudowanych w program Qlik Sense, a inne można dodać osobno.

Ładowanie danych przy użyciu skryptu ładowania danych

Za pomocą języka skryptów ładowania danych w programie Qlik Sense można utworzyć model danych w ramach procesów ETL (Extract, Transform & Load). Zaawansowany język skryptowy umożliwia wykonywanie złożonych przekształceń i tworzenie skalowalnego modelu danych.

Wyświetlanie modelu danych

Przeglądarka modelu danych zapewnia przegląd struktury danych aplikacji. Można obejrzeć w niej szczegółowe metadane dotyczące tabel i pól. W przeglądarce modelu danych widoczny jest też podgląd danych w poszczególnych tabelach i polach. Dodatkowo można na bieżąco tworzyć nowe wymiary i miary.

Najlepsze praktyki w zakresie modelowania danych

Istnieją różne sposoby ładowania danych do aplikacji Qlik Sense w zależności od struktury danych i docelowego modelu danych.

Rozwiązywanie problemów — ładowanie danych

W tej sekcji opisano problemy, jakie mogą występować podczas ładowania i modelowania danych w Qlik Sense.