Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Łączenie ze źródłami danych

W programie Qlik Sense można tworzyć połączenia do danych bez względu na miejsce ich przechowywania, korzystając z szerokiej gamy łączników Qlik i innych typów połączeń do danych. Utworzone połączenie do danych jest zapisywane w Qlik Sense, dzięki czemu można szybko wybrać i załadować dane ze źródeł danych, które są najczęściej używane.

Tworzenie połączenia

Aby wybrać dane ze źródła danych, można utworzyć nowe połączenie do danych albo użyć zapisanego połączenia do danych. Połączenia do danych można tworzyć za pomocą następujących opcji, które mogą również służyć do uzyskiwania dostępu do zapisanych danych:

 • Dodaj dane w Menedżerze danych.

  Umożliwia szybkie dodawanie nowych danych do aplikacji i uzyskiwanie pomocy podczas tworzenia asocjacji.

  Więcej informacji zawiera temat Dodawanie danych do aplikacji.

 • Powiązania między danymi w edytorze ładowania danych.

  Należy wybrać dane z nowego lub istniejącego połączenia do danych albo użyć edytora skryptów w celu załadowania danych z połączenia do danych. W razie potrzeby istniejące połączenie do danych można edytować.

  Więcej informacji zawiera temat Łączenie ze źródłami danych w edytorze ładowania danych.

 • Źródła danych w udostępnionych przestrzeniach wspólnych w hubie w chmurze

  Dodaj dane z nowego połączenia do przestrzeni udostępnionej. W razie potrzeby istniejące połączenie do danych można edytować.

  Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie źródłami danych w przestrzeniach.

Informacja

Użytkownik może korzystać tylko z tych powiązań między danymi, których jest właścicielem, i tylko te są dla niego widoczne. Nie można zmienić właściciela powiązania.

Nawiązywanie połączenia ze źródłami danych z sieci prywatnej

Aby zażądać danych z połączeń do danych przez zaporę firewall, należy dodać nazwę DNS dla Qlik Sense Enterprise on Kubernetes, a bazowe adresy IP do listy adresów dozwolonych.

Żądania połączeń do danych są składane z nazwy DNS<nazwadzierżawy>.<region>.qlikcloud.com.

Bazowe adresy IP (USA):

 • 18.205.71.36

 • 18.232.32.199

 • 34.237.68.254

Bazowe adresy IP (UE):

 • 34.247.21.179

 • 52.31.212.214

 • 54.154.95.18

Bazowe adresy IP (APAC):

 • 13.210.43.241

 • 13.236.104.42

 • 13.236.206.172

Typy połączeń do danych

Qlik Sense umożliwia uzyskiwanie dostępu do danych bez względu na to, gdzie one się znajdują. W przypadku Qlik Sense dostępne są następujące typy połączeń do danych. Łączniki można pobierać ze strony pobierania qlik.com, a następnie używać ich z Qlik Sense.

Wiele łączników do takich źródeł danych jest już osadzonych w programie Qlik Sense, a inne można dopiero dodać. Każdy typ połączenia do danych ma szczególne ustawienia, które należy skonfigurować.

Pliki danych

Załaduj dane z plików, które zostały przesłane do Twojej chmury.

Więcej informacji zawiera temat Dodawanie danych z załadowanych plików danych.

Załaduj dane do Qlik Sense Enterprise on Kubernetes z plików w dostawcach napędów sieciowych NFS.

Więcej informacji zawiera temat Łącznik NFS (tylko w języku angielskim).

Łączniki bazy danych

Nawiązywanie połączenia ze źródłem danych ODBC przy użyciu wstępnie skonfigurowanych łączników do bazy danych ODBC.

 • Amazon Redshift
 • Apache Drill (Beta)
 • Apache Hive
 • Apache Phoenix (Beta)
 • Apache Spark (Beta)
 • Azure SQL
 • Cloudera Impala
 • Google BigQuery
 • Microsoft SQL Server
 • MongoDB (Beta)
 • MySQL Enterprise
 • Oracle
 • PostgreSQL
 • Presto
 • Snowflake
 • Teradata

Więcej informacji zawiera temat Baza danych (tylko w języku angielskim).

Essbase

Nawiązywanie połączenia z zestawem danych Essbase.

Więcej informacji o łączniku Essbase zawiera temat Łącznik Essbase (tylko w języku angielskim).

Architektura REST

Nawiązywanie połączenia ze źródłem danych REST. Łącznik REST nie jest przeznaczony dla żadnego konkretnego źródła danych REST i może być używany w celu nawiązywania połączenia z dowolnym źródłem danych udostępnionym za pośrednictwem REST API.

Więcej informacji o łączniku Qlik REST Connector zawiera temat REST (tylko w języku angielskim).

Salesforce

Nawiązywanie połączenia z kontem Salesforce.com użytkownika.

Więcej informacji zawiera temat Łącznik Salesforce (tylko w języku angielskim).

SAP

Nawiązywanie połączenia z SAP NetWeaver.

 • SAP SQL

Więcej informacji o łącznikach SAP connector zawiera temat Łącznik Qlik do użytku z SAP NetWeaver (tylko w języku angielskim).

Qlik Web Connectors

Nawiązywanie połączenia z mediami społecznościowymi albo źródłami danych opartymi na sieci Web.

 • Amazon S3 Metadata
 • AYLIEN News
 • AYLIEN Text Analysis
 • Azure Storage Metadata
 • Bitly
 • Facebook Fan Pages
 • Facebook Insights
 • GitHub
 • Google AdSense
 • Google AdWords
 • Google Analytics
 • Google Calendar
 • Google Drive and Spreadsheets
 • Google Search Console
 • JIRA
 • Mailbox IMAP
 • MailChimp
 • MeaningCloud
 • Repustate
 • Sentiment140
 • Slack
 • SMTP
 • Strava
 • SugarCRM
 • SurveyMonkey
 • Twitter
 • Watson Natural Language Understanding
 • YouTube Data
 • YouTube Analytics

Więcej informacji o Qlik Web Connectors zawiera temat Built-in Qlik Web Connectors (tylko w języku angielskim).

Ograniczenia

Niektóre typy powiązań między danymi, które są dostępne w Qlik Sense Enterprise, są niedostępne w Qlik Sense Enterprise on Kubernetes. Aby dowiedzieć się, które powiązania są dostępne, zapoznaj się z tematem About Qlik Connectors (tylko w języku angielskim).

 

Dowiedz się więcej